34. Piesza Pielgrzymka z Włocławka wyruszyła na Jasną Górę


6 sierpnia 2022 r., ks. AT

34. Piesza Pielgrzymka z Włocławka wyruszyła na Jasną Górę

Podobnie jak przed rokiem, deszczem pożegnał Włocławek pątników wyruszających na Jasną Górę.
 
Pielgrzymka tradycyjnie rozpoczęła się 6 sierpnia, Mszą św. sprawowaną w bazylice katedralnej. Eucharystii przewodniczył biskup włocławski Krzysztof Wętkowski, który nawiązując do święta Przemienienia Pańskiego, wyjaśnił w homilii właściwe rozumienie przemienienia w życiu człowieka oraz na czym ono polega.
 
Biskup włocławski zaznaczył, że Jezus przemienił się podczas modlitwy. – Jest to wskazówka, w jaki sposób i dzięki czemu może dokonać się przemiana w naszym życiu: dzięki zjednoczeniu z Bogiem poprzez modlitwę – mówił hierarcha, podkreślając, że pielgrzymka jest czasem intensywnej modlitwy.
 
Homilista podkreślił, że wydarzenie na górze Tabor jest lekcją modlitwy. W tym kontekście przypomniał, że modlitwa jest rozmową z Bogiem o konkretnych sprawach i rzeczach, których człowiek doświadcza i wobec których staje; na modlitwie powinno dokonać się złączenie woli człowieka z wolą Boga oraz umacnia się przekonanie, że Bóg spełni swoją obietnicę, czyli da to, co dla człowieka jest dobre i co posłuży jego zbawieniu. – Mojżesz i Eliasz w Starym Testamencie rozmawiali z Bogiem. Na górze przemienienia czynią dokładnie to samo. I rozmawiają nie o sprawach abstrakcyjnych, ale konkretnych wydarzeniach, jakie mają się dokonać w życiu Jezusa: Jego męce i śmierci – mówił bp Wętkowski.
 
Wskazując zaś na zależność spełnienia Bożej obietnicy od przyjęcia przez człowieka Bożej woli, pasterz diecezji powiedział: – Obietnicą dla Chrystusa wstępującego na drogę odkupienia było zmartwychwstanie. Bóg spełnia tę obietnicę. Jeżeli Boża wola zostanie przyjęta, obietnica zostanie spełniona – mówił biskup włocławski.
 
Homilista nawiązał też do słów Boga Ojca: „To jest Mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. – Słuchać Jezusa oznacza iść za Nim oraz przyjmować i realizować w swoim życiu słowa Jezusa zapisane na kartach Ewangelii – tłumaczył.
 
Na zakończenie duchowny życzył pielgrzymom, by czas wędrowania na Jasną Górę był czasem przemiany i odnowy życia. Prosił również, by pamiętali w modlitwie o diecezji włocławskiej, przygotowującej się do nawiedzenia Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej oraz jubileuszu 900-lecia istnienia diecezji.  
 
W tym roku włocławskie „Amaranty” wyruszyły na Jasną Górę po raz 34. W pielgrzymce uczestniczy około 200 pątników. Wśród nich jest 4 księży, 3 siostry zakonne i 1 brat zakonny oraz 2 kleryków. W następnych dniach na Jasną Górę wyruszą grypy z Konina (7 sierpnia), Turku (8 sierpnia) i Dzierżaw (9 sierpnia). Do Częstochowy wszystkie grupy dotrą 13 sierpnia. Tego dnia, o 19.30, uczestniczyć będą we Mszy św. pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Wętkowskiego, sprawowanej na jasnogórskich wałach.