Biskup Włocławski poświęcił nowe powierzchnie w Muzeum Diecezjalnym


20 czerwca 2020 r., tekst: ks. ZŁ; foto: ks JG

Biskup Włocławski poświęcił nowe powierzchnie w Muzeum Diecezjalnym

Jednym z zadań biskupa diecezjalnego jest troska o kościelne dobra kultury znajdujące się na terenie kościoła partykularnego. Od początku swej pasterskiej działalności ks. bp Wiesław Mering, otoczył szczególną opieką Muzeum Diecezjalne, które jest diecezjalną instytucją kultury. Z każdym rokiem siedziba mieszcząca się przy Placu Kopernika 3, nabiera blasku i dawnej świetności, aby coraz pełniej realizować wszystkie zadania jakie stoją przed każdym muzeum.
 
20 czerwca w godzinach dopołudniowych Pasterz diecezji dokonał poświęcenia nowej części muzeum, znajdującej się na poddaszu gmachu głównego. Adaptacja poddasza na cele muzealne, pozwoliła przygotować ponad 500 m2 powierzchni, przeznaczonej na wystawy czasowe, działalność edukacyjną, konferencyjną, naukową oraz magazynową.
 
Po uroczystym poświęceniu poddasza, ks. Zbigniew Łukasik, dyrektor muzeum, poprosił Biskupa Włocławskiego o otwarcie nowej wystawy w skarbcu muzealnym. Projekt pt.  „Skarbiec Diecezji Włocławskiej” polegał na przygotowaniu nowej aranżacji pomieszczeń muzealnych wraz z wyposażeniem ich w   specjalistyczne gabloty (spełniające wymogami MKiDN) oraz bezpieczne oświetlenia, tak by przechowywane tam eksponaty pochodzące z różnych parafii diecezji miały zapewnione właściwe warunki bezpieczeństwa i ekspozycji. W skarbcu znajdują się najcenniejsze zabytki z terenu diecezji m.in. z bazyliki katedralnej we Włocławku, bazyliki Wszystkich Świętych w Sieradzu, kościołów parafialnych: ze Służewa, Lubrańca, Brześcia Kujawskiego i innych. Partnerem zadania jest m.in. fundacja LOTTO.
 
Obowiązujące obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne nie pozwoliły na udział dużej liczby gości w podniosłym wydarzeniu. Biskupowi Diecezjalnemu towarzyszyli m.in.: biskup pomocniczy Stanisław Gębicki, kapłani pracujący w Kurii Diecezjalnej oraz księża dziekani.
 
Muzeum Diecezjalne zaprasza wszystkich zainteresowanych do korzystania z nowych przestrzeni oraz przygotowywanej na jesień nowej oferty.