Bp Krzysztof Wętkowski udaje się do Rzymu z wizytą „ad limina Apostolorum”


17 października 2021 r.

Bp Krzysztof Wętkowski udaje się do Rzymu z wizytą „ad limina Apostolorum”

W dniu dzisiejszym w godzinach wieczornych bp Krzysztof Wętkowski udaje się do Rzymu, by w trzeciej grupie polskich biskupów wziąć udział w trwającej od 18 do 23 października wizycie „ad limina Apostolorum” (do progów apostolskich). Będzie to pierwsza wizyta bp. Wętkowskiego w Rzymie po jego nominacji na biskupa diecezjalnego i objęciu diecezji włocławskiej.
 
- Dla nowego biskupa włocławskiego wizyta „ad limina Apostolorum” to przede wszystkim czas na modlitwę przy grobach Apostołów i doświadczenie powszechności Kościoła – podkreśla ks. Artur Niemira, rzecznik prasowy diecezji. Jak zauważa, „ten pierwszy wymiar będzie się realizował między innymi przez nawiedzenie czterech bazylik większych i sprawowanie w nich Mszy świętej, w tym przy grobach Apostoła Piotra i Apostoła Pawła. Nie zabraknie także modlitwy przy grobie św. Jana Pawła II”.
 
„Mówiąc o doświadczeniu powszechności Kościoła najpierw trzeba podkreślić, że bp. Wętkowski po raz pierwszy będzie przebywał w Stolicy Świętej jako biskup diecezjalny włocławski, a więc jako pasterz diecezji, która jest cząstką Kościoła powszechnego, w jedności z Następcą św. Piotra – zaznacza ks. Niemira. Stąd niewątpliwie najważniejszym z zaplanowanych spotkań będzie to z Ojcem Świętym Franciszkiem, przewidziane na czwartek 21 października”.
 
- Celem wizyty „ad limina Apostolorum” jest więc umocnienie wiary – stwierdza rzecznik prasowy. Jak przyznał, Ksiądz Biskup zapewnia o swojej modlitwie za diecezję i prosi także o modlitwę w swojej intencji, by ta wizyta przyniosła dla Kościoła jak najlepsze owoce.
 
Od poniedziałku 18 października biskup włocławski wraz z pozostałymi członkami Konferencji Episkopatu Polski reprezentującymi diecezje wchodzące w skład czterech metropolii (gnieźnieńskiej, warszawskiej, łódzkiej i częstochowskiej oraz diecezji grekokatolickich) odwiedzi urzędy Kurii Rzymskiej, gdzie będą omawiane różne aspekty działalności Kościoła w Polsce. W tym celu, do końca czerwca br. zostało przygotowane sprawozdanie z pięcioletniej działalności Diecezji Włocławskiej przesłane do Watykanu.
 
Ksiądz Biskup zatrzyma się w Rzymie w Papieskim Instytucie Polskim, którego długoletnim rektorem był włocławski kapłan ks. infułat Franciszek Mączyński (obecnie pochowany na cmentarzu przy ul. Chopina we Włocławku). Księdzu Biskupowi towarzyszą: kanclerz Kurii Diecezjalnej ks. prał. Artur Niemira oraz kapelan ks. Mateusz Szurgot.