Diecezja włocławska ma dwóch nowych prezbiterów


25 maja 2024 r., tekst : ks. AT; foto: ks. JB/ASK

Diecezja włocławska ma dwóch nowych prezbiterów

–  Głównym zadaniem kapłana jest pomaganie ludziom w dążeniu do Boga – powiedział bp Krzysztof Wętkowski podczas święceń prezbiteratu we włocławskiej katedrze.
 
W wigilię Uroczystości Najświętszej Trójcy, 25 maja, dwóch diakonów WSD we Włocławku przyjęło święcenia kapłańskie. Przy ołtarzu zgromadzili się: biskup włocławski senior Wiesław Mering, prezbiterzy, siostry zakonne oraz rodzice, rodzina i przyjaciele neoprezbiterów.
 
Po przewidzianym przez obrzęd święceń pouczeniu, ksiądz biskup skierował do obecnych okolicznościową homilię. Zauważył w niej, że odczytane przed chwilą słowo Boże zawiera wszystko, co związane jest z posługą kapłańską, z czego na pierwsze miejsce wysuwa się wezwanie do modlitwy. – Modlitwa jest rzeczywistością, której trzeba się uczyć i trzeba uczyć innych; jest ona doskonałym i głębokim kontaktem z Bogiem oraz atmosferą w której powinniśmy żyć – przekonywał bp Wętkowski, dodając, że pragnienie głębokiej modlitwy, szczególnie adoracji Najświętszego Sakramentu, jest znakiem czasu współczesnego świata.
 
Analizując duchową kondycję dzisiejszego człowieka, homilista zachęcił, by nie nadawać „katolickiej otoczki temu co jest w świecie”,  ale dawać światu to, czego naprawdę potrzebuje: sens życia, nadzieję, miłość, wspólnotę. – Tego  świat nie daje, wprowadzając człowieka w coraz bardziej samotne życie, ale to wszystko ma Kościół i to może oraz chce człowiekowi ofiarować – mówił duchowny.
 
Przypominając rodzaje modlitwy, homilista zachęcił przede wszystkim do modlitwy uwielbienia, która jest szczególnie miła Bogu, oraz wstawienniczej, która jest charakterystyczna dla stanu duchownego.
 
W dalszej części, nawiązując do Ewangelii, biskup włocławski zachęcił przyjmujących święcenia do otwartości i życzliwości wobec ludzi oraz gotowości niesienia im pomocy, która ma się realizować przez głoszenie Chrystusa. – Wszystko musi się dokonywać przez ewangelizację. Udzielanie sakramentów bez ewangelizacji to droga do dechrystianizacji – podkreślił bp Wętkowski.
 
Przez nałożenie rąk i modlitwę konsekracyjną do stanu kapłańskiego włączeni zostali:
 
ks. Krzysztof Kamiński z parafii św. Józefa we Włocławku;
 
ks. Robert Patrzykąt z parafii św. Wita w Tuliszkowie;
 
Po błogosławieństwie końcowym, księża neoprezbiterzy podziękowali Panu Bogu za łaskę powołania, księdzu biskupowi za zaufanie i udzielenie święceń, rodzicom oraz wszystkim obecnym na liturgii za modlitwę, troskę i wychowanie.
 
Nawiązując do ich słów, biskup diecezjalny podkreślił rolę osób zaangażowanych w rozwój powołań kapłańskich oraz wręczył neoprezbiterom dekrety kierujące do pracy duszpasterskiej w diecezji. Ks. Krzysztof Kamiński, z dniem 1 lipca, rozpocznie posługę jako wikariusz w parafii bł. Jerzego Matulewicza w Koninie, a ks. Robert Patrzykąt jako wikariusz w parafii św. Mikołaja Biskupa w Warcie.