Diecezjalna Pielgrzymka Dzieci Pierwszokomunijnych do Świnic Warckich, 18 VI 2019 r. (zapowiedź)


6 czerwca 2019 r.

Diecezjalna Pielgrzymka Dzieci Pierwszokomunijnych do Świnic Warckich, 18 VI 2019 r. (zapowiedź)

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej Włocławskiej oraz Parafia św. Kazimierza w Świnicach Warckich, serdecznie zapraszają dzieci, które w tym roku przystąpiły po raz pierwszy do Komunii św., wraz w opiekunami, na doroczną Diecezjalną Pielgrzymkę Dzieci Pierwszokomunijnych do Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. s. Faustyny, która odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 r.
 
Program pielgrzymki:
  9:00 – Zawiązanie wspólnoty przy domu św. Faustyny w Głogowcu.
10:00 – Procesja z relikwiami św. Faustyny z domu w Głogowcu do Sanktuarium
              Urodzin i Chrztu św. Faustyny w Świnicach Warckich.
11:00 – Uwielbienie Pana Jezusa przez wspólny śpiew i zabawę przy akompaniamencie zespołu „Jordan”
12:00 – Eucharystia
 
Po Mszy św. czas na posiłek.
 
15:00 – Godzina Miłosierdzia i Koronka.
 
Po modlitwie rozesłanie do parafii.
 

Ks. Michał Krygier
Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego
Kurii Diecezjalnej