Dyspensa na piątek 4 maja


30 kwietnia 2018 r., ks. AN

Dyspensa na piątek 4 maja

Biskup Włocławski Wiesław Mering udzielił dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i zachowania pokutnego charakteru piątku 4 maja br. temat ten podjęli wszyscy biskupi w ramach ostatniego posiedzenia Konferencji Episkopatu Polski.
 
Mając na uwadze świąteczny charakter dni weekendu majowego przeżywanego w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, często spędzanego w gronie rodzinnym czy przyjaciół, wiernym przebywającym na terenie diecezji włocławskiej w dniu 4 maja 2018 r. bp Mering udziela dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych (kan. 1251 KPK) i zachowania pokutnego charakteru piątku (kan. 1250 KPK).
 
W zamian wiernych zachęca się do podjęcia innej formy pokuty, zwłaszcza praktykowania uczynków miłości i pobożności.