Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia" - stypendium (informacje)


12 października 2018 r.

Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia" - stypendium (informacje)

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” od 17 lat prowadzi program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości. Więcej szczegółów w plikach poniżej.