II międzyparafialny włocławski turniej szachów szybkich (zaproszenie i regulamin)


24 stycznia 2023 r.

II międzyparafialny włocławski turniej szachów szybkich (zaproszenie i regulamin)

18 lutego, w gmachu Muzeum Diecezjalnego we Włocławku  (Plac Kopernika 3), rozegrany zostanie II międzyparafialny włocławski turniej szachów szybkich. Wydarzenie odbywa pod patronatem honorowym biskupa diecezjalnego Krzysztofa Wętkowskiego.
 
1. CEL TURNIEJU
 
- Popularyzacja Królewskiej Gry wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
- Integracja międzypokoleniowa środowiska szachowego;
- Zapoznanie z 900-letnią historią Diecezji Włocławskiej.
 
2. ORGANIZATORZY
 
- Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Diecezji Włocławskiej;
- Muzeum Diecezjalne we Włocławku;
- „Włocławski Klub Szachowy - 1938”;
- Tygodnik „Idziemy”;
- Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników.
 
3. PROGRAM SPOTKANIA
 
18.02.2023 r. (sobota), Muzeum Diecezji Włocławskiej, Plac Kopernika 3.
 
9.00 - otwarcie lokalu,
9.15-9.30 - przyjmowanie zgłoszeń i rozliczeń,
9.30-10.00 - sprawy techniczne, organizacyjne i losowanie,
10.00 - rozpoczęcie I rundy zawodów.
 
W przerwie po IV rundzie okazja do zwiedzania muzeum.
 
4. REGULAMIN TURNIEJU
 
Prawo do gry mają osoby mające nie więcej jak IV kat. szachową. Zawody prowadzone będą systemem szwajcarskim, 7 rundowym. Kojarzenie programem komputerowym. Kolejność miejsc ustalana jest na podstawie liczby zdobytych punktów, w razie równości decydować będzie wartościowanie wg Buchholza średniego, Buchholza pełnego, większej ilości zwycięstw oraz progresu. Czas gry w jednej partii szachowej wynosi 15 minut dla zawodnika. W zawodach obowiązują przepisy gry FIDE i kodeksu szachowego PZSzach. Sędzia – Janusz Augustowski – klasa państwowa.
 
5. SPRAWY FINANSOWE I ORGANIZACYJNE
 
Wpisowe dla zawodników wynosi 10 zł płatne w dniu turnieju. Maksymalna liczba uczestników - 50, ograniczona warunkami lokalu, decyduje kolejność zgłoszeń. Wpisowe przepada, gdy zawodnik zrezygnuje z udziału. Należy mieć dokument tożsamości. Organizator: pokrywa koszty organizacyjne, zapewnia sprzęt szachowy i nieodpłatny barek kawowy. Zawodnicy startują i ubezpieczają się na własny koszt. Dzieci - opieka rodziców lub opiekunów.
 
6. NAGRODY
 
Puchary dla zwycięzców w następujących kategoriach:
- za zajęcie pierwszych trzech miejsc w klasyfikacji ogólnej;
- dzieci do V kl. włącznie;
- młodzież od VI kl. do IV Liceum lub V technikum;
- kobiety;
- mężczyźni;
- duchowni;
- dla najmłodszego uczestnika;
- dla najstarszego uczestnika;
- pamiątkowe dyplomy,
- inne nagrody rzeczowe i gadżety w zależności od pozyskania sponsorów turnieju.
 
7. ZGŁOSZENIA
 
- do 16 lutego włącznie;
- Janusz Augustowski, tel. nr 692 147 519, mail: augustjan@wp.pl;
- ks. Przemysław Pilarski tel. nr 504 738 661, mail: przemyslawpilarski1986@gmail.com
 
 8. INNE
 
Interpretacja regulaminu i prawo do zmian należy do sędziego i organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów - zwrot wpisowego. Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku w materiałach reklamowych turnieju i sprawozdaniach do mediów. Obowiązują zalecenia COVID-19 dotyczące sportu.
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
 

ks. Przemysław Pilarski