Informacje dla dorosłych kandydatów do bierzmowania


3 grudnia 2018 r.

Informacje dla dorosłych kandydatów do bierzmowania

Spotkanie organizacyjne kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania odbędzie się w połowie grudnia (dokładna data zostanie podana wkrótce).
 
Sakrament bierzmowania dla dorosłych w Katedrze w roku 2018 zostanie udzielony 22 grudnia
 
Kandydaci mają obowiązek przybyć na godzinę przed Mszą świętą o godz. 18:00 (tj. o godz. 17:00)
 
Wraz z kandydatem do Katedry przybywa świadek bierzmowania, który powinien być już osobą bierzmowaną.
 
Kandydat do bierzmowania powinien dostarczyć odpowiednio wcześniej do kancelarii parafii katedralnej:
 
1. właściwie wypełniony dokument do bierzmowania (data i miejsce urodzenia, data i adres parafii chrztu łącznie z kodem pocztowym, imię do bierzmowania, imię i nazwisko świadka bierzmowania) od swojego księdza proboszcza (z parafii zamieszkania).
 
2. Pismo zawierające zgodę na przyjęcie sakramentu po za parafią oraz potwierdzenie, że kandydat jest odpowiednio przygotowany.
 
Dokumenty powinny być sygnowane pieczęcią i podpisem proboszcza (lub wikariusza), który kieruje kandydata do bierzmowania.
 
Należy być przygotowanym do przyjęcia sakramentu bierzmowania przez własnego księdza proboszcza (przez własną parafię zamieszkania).
 
UWAGA!
 
1. Przygotowanie do bierzmowania osoby, która ma przyjąć ten sakrament w katedrze, spoczywa na proboszczu parafii, w której ta osoba aktualnie zamieszkuje. Prosimy, aby Ksiądz Proboszcz dobrze rozeznał sytuację życiową kandydata do bierzmowania – czy czasami nie żyje w związku niesakramentalnym (mając tylko kontrakt cywilny, albo nawet bez takiego kontraktu). Kapłani spowiadający w katedrze na chwilę przed bierzmowaniem stawiani są niekiedy w sytuacji, w której nie mogą udzielić rozgrzeszenia. W przypadku zatem żyjących w związkach niesakramentalnych, osoby takie powinny przyjąć bierzmowanie w pierwszym możliwym terminie po ślubie.
 
2. Spowiedź kandydata i świadka do bierzmowania powinna odbyć się wcześniej – przed przybyciem do Katedry w dniu bierzmowania. Są bowiem sytuacje, kiedy penitentowi należy poświęcić więcej czasu. To zaś niemożliwe jest w Katedrze tuż przed bierzmowaniem.
 
3. Spowiedź św. w Katedrze jest przewidziana tylko dla sytuacji nadzwyczajnych i ewentualnie pozostałych gości.
 
 
Ks. prał. Michał Krygier
proboszcz parafii katedralnej,
dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Włocławskiej