Jak można włączyć się w program „Rodzina Rodzinie”?


8 marca 2018 r., ks. AN

Jak można włączyć się w program „Rodzina Rodzinie”?

Każde środowisko, wspólnota czy dowolna osoba może wesprzeć rodziny syryjskie i libańskie za pośrednictwem strony internetowej www.rodzinarodzinie.caritas.pl
 
Na stronie internetowej, w sekcji RODZINY OCZEKUJĄCE NA WSPARCIE przedstawione są dwie rodziny:
- pierwszą rodzinę można wesprzeć przekazując dowolną, stałą kwotę przez okres sześciu miesięcy, włączając się do zbiórki na rzecz rodziny wraz z innymi darczyńcami. Przy tej rodzinie widzimy koło wykresu informujące, ile środków potrzeba do objęcia rodziny systematyczną pomocą. Opcja te dedykowana jest darczyńcom indywidualnym.
- drugą rodzinę można objąć pomocą całościową zostając jej patronem przez 6 miesięcy, pokrywając w całości potrzebny jej budżet. Opcja ta dedykowana jest parafiom, wspólnotom, instytucjom.
 
Po wyborze rodziny należy wypełnić deklarację pomocy finansowej zobowiązującą do przekazywania konkretnych kwot przez okres 6 miesięcy. Do godziny czasu po wypełnieniu ankiety na wskazany w deklaracji mail przyjdzie korespondencja informująca o sposobie finansowania wybranej rodziny.
Oprócz zobowiązania do wsparcia wybranej rodziny przez okres 6 miesięcy można wykonać Gest Solidarności – czyli dokonać jednorazowej wpłaty w dowolnej wysokości. Wpłata ta zostanie przeznaczona na uzupełnienie brakujących środków dla rodzin lub objęcie pomocą kolejnych poszkodowanych. Można też wysłać SMS o treści SYRIA na numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT), albo też dokonać wpłaty na konto Caritas Polska z dopiskiem SYRIA: Caritas Polska, ul. Okopowa 55 01-043 Warszawa, Bank Millenium S.A. 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384.
 
Można dokonać także wpłaty na konto Caritas Diecezji Włocławskiej – nr konta: 36 1020 5170 0000 1502 0059 7583 – koniecznie z dopiskiem „Syria”
 
Na stronie www.rodzinarodzinie.caritas.pl znajdują się dwie listy rodzin: oczekujące na wsparcie oraz wspierane. Można przeczytać ich krótki opis, zobaczyć zdjęcia oraz poznać skalę potrzeb. W dolnej części strony znajduje się sekcja darczyńców, w której możemy zobaczyć listę osób indywidualnych i instytucjonalnych tworzących wspólnotę darczyńców. Na stronie internetowej znajdują się także informacje dotyczące sytuacji humanitarnej w Syrii oraz sytuacji uchodźców syryjskich w Libanie. Osobną sekcję stanowi zbiór dokumentów nauczania Kościoła dotyczący kwestii uchodźców i migrantów.