Jubileusz 450-lecia Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku (program i informacje porządkowe)


30 września 2019 r.

Jubileusz 450-lecia Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku (program i informacje porządkowe)

Program obchodów:
 
10 października 2019 (czwartek)
Godz. 15.30 aula im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – sesja naukowa Teologicznego Towarzystwa Naukowego WSD we Włocławku – referat Jubileusz w Biblii i jego obchody, który wygłosi ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski
 
12 października 2019 (sobota)
Godz. 10.30 Msza św. w Katedrze, której przewodniczy nuncjusz apostolski w Polsce ks. abp Salvatore Pennacchio, a homilię wygłosi ks. abp Wojciech Polak Prymas Polski (prezbiterzy proszeni o zabranie alby i stuły koloru białego)
 
Godz. 12.30 poświęcenie odnowionej auli seminaryjnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, potem akademia w auli. Następnie ks. abp nuncjusz poświęci i odsłoni tablicę jubileuszową oraz otworzy wystawę
 
Informacje porządkowe Ceremoniarza Katedralnego
 
Prepozyci wszystkich kapituł oraz ich członkowie (gremialni i honorowi) proszeni są na godz. 10.00 o zgromadzenie się pod rezydencją biskupią przy ulicy Gdańskiej 2/4 w strojach chórowych. Stamtąd, w uroczystej procesji, zaprowadzimy Księdza Arcybiskupa Nuncjusza do Katedry. Prepozyci kapituł i ich członkowie (gremialni i honorowi) biorą udział we Mszy św. w strojach chórowych, zajmując miejsca w stallach.
 
Pozostali Prezbiterzy proszeni są o zabranie ze sobą alby i stuły koloru białego. Do Mszy św. ubierają się w Katedrze i zajmują miejsca wskazane przez ceremoniarzy.
 

Ks. inf. Krzysztof Konecki
Ceremoniarz Katedralny

 

13 października 2019 (niedziela)

Godz. 18.00 w Katedrze włocławskiej koncert jubileuszowy w wykonaniu Chóru i Orkiestry Filharmonii Narodowej. W programie Oratorium Mesjasz G. F. Händla