Kowal: obchody 100-lecia PZŁ


24 września 2023 r.

Kowal: obchody 100-lecia PZŁ

Człowiek nie może być tyranem wobec natury; potrzebne jest zachowanie równowagi i szacunku dla całego stworzenia – mówił biskup włocławski Krzysztof Wętkowski w niedzielę, 24 września, podczas Mszy św. sprawowanej z okazji jubileuszu 100-lecia Polskiego Związku Łowieckiego.
 
Mszę św. pod przewodnictwem księdza biskupa koncelebrowali: ks. prał. Wojciech Frątczak, kapelan Okręgu Włocławskiego PZŁ oraz ks. Paweł Koralewski członek Zarządu Okręgowego PZŁ. Na wspólnym dziękczynieniu zgromadzili się przedstawiciele myśliwych wraz z pocztami sztandarowymi.
 
Zgromadzonych powitał ks. Frątczak, który wskazał konieczność odpowiedzi na pytania: „W jakim kierunku ma iść Polski Związek Łowiecki w drugim 100-leciu? Co stanowiło jego siłę przez minione 100 lat, a jakie popełniał błędy? Jakie dziś są zadania myśliwych?”
 
W homilii ksiądz biskup zauważył, że jubileusz 100-lecia łowiectwa w Polsce łączy się z odzyskaniem niepodległości. „W ten sposób sięgamy do źródeł historii, ale także do źródeł wiary, ponieważ Pan powierzył ziemię człowiekowi i musi być za nią odpowiedzialny. W tym rozumieniu ważna jest posługa, jaką wypełnia łowiectwo”, mówił homilista, dodając, że człowiek nie może być tyranem wobec natury; potrzebne jest zachowanie równowagi i szacunku dla całego stworzenia.
 
Na zakończenie Mszy św. bp Wętkowski poświęcił sztandary dla dwóch kół łowieckich: z Włocławka i jedynego żeńskiego koła „Polskie Diany” z Lubienia Kujawskiego .
 
Podczas Eucharystii modlitwie towarzyszył muzyką Reprezentacyjny Zespół Muzyki Myśliwskiej pod kierownictwem Mieczysława Leśniczaka.
 
Jubileusz, który patronatem honorowym objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego był okazją nie tylko promocji łowiectwa, ale również ukazania dorobku i historii regionu. Obchody miały charakter ogólnopolski, zorganizowane w formie festynu, prezentacji historii i dorobku polskiego łowiectwa, pieśni patriotycznych i muzyki myśliwskiej.
 
 

Na podstawie informacji ks. Pawła Koralewskiego