Ks. bp Mering do młodych: bądźcie wdzięczni rodzicom za miłość, troskę i religijne wychowanie


23 maja 2020 r., ks. Jakub Kośka

Ks. bp Mering do młodych: bądźcie wdzięczni rodzicom za miłość, troskę i religijne wychowanie

22 maja ks. bp Wiesław Mering udzielił sakramentu bierzmowania 73 młodym ludziom w parafii Matki Bożej Częstochowskiej i św. Wacława w Lubiczu Górnym. Na początku Eucharystii Pasterza diecezji powitał ks. prał. Bogumił Leszcz, proboszcz parafii i dziekan dekanatu lubickiego. Ksiądz Proboszcz wyraził wdzięczność za wszelką życzliwość i wsparcie, jakiego Biskup Włocławski nieustannie okazuje lubickiej wspólnocie parafialnej, dziękując szczególnie za obecność i biskupią posługę w trudnym czasie pandemii. Mszę św. z Pasterzem diecezji koncelebrował ks. prał. Tadeusz Lewandowski, wicedziekan dekanatu lubickiego. Ze względu na obowiązujące ograniczenia, rodzice i bliscy kandydatów do bierzmowania towarzyszyli młodzieży duchowo, mając również możliwość oglądania transmisji na parafialnym facebooku.
           
W dialogowanej homilii, nawiązując do czytań mszalnych, bp Wiesław Mering zwrócił uwagę na słowa, które Pan Jezus skierował do św. Pawła w Koryncie: „Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo Ja jestem z tobą” (Dz 18, 9). Hierarcha zachęcił młodych ludzi do odważnego wyznawania wiary i ciągłego pomnażania darów, które otrzymają w sakramencie bierzmowania.
           
Na zakończenie Mszy św. ks. bp Mering zwrócił się do młodzieży: „Chcę, żebyście podziękowali swoim rodzicom. Jesteście dzisiaj jak pisklęta pozbawione opieki swoich najbliższych, ale to ich trosce, ich miłości, ich zabiegom i staraniom zawdzięczacie to, że zostaliście włączeni w Kościół Jezusa w momencie chrztu świętego, a dzisiaj umocnieni zostaliście sakramentem bierzmowania. Kiedy wrócicie do domów, podziękujcie rodzicom za ich troskę o wasze religijne wychowanie”.
           
Nawiązując do podziękowania wypowiedzianego przez ks. prał. Bogumiła Leszcza, Biskup Włocławski również wyraził swoją wdzięczność i uznanie: „Myślę o wszystkich duszpasterskich działaniach Księdza Prałata, które przyczyniły się do powstania nowej parafii w Brzozówce. To było bardzo dalekosiężne i przewidujące myślenie, które przyniosło tak piękny owoc”.
           
Po celebracji Pasterz diecezji dokonał poświęcenia zmodernizowanej kaplicy św. Wacława, która po gruntownym remoncie pełni również funkcję auli, dostosowanej do działalności ewangelizacyjnej i edukacyjnej. W tym wydarzeniu uczestniczył Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi, wraz z małżonką. Ostatnim punktem wizyty Biskupa Włocławskiego w Lubiczu Górnym było spotkanie z liderami i przedstawicielami działającej przy lubickiej parafii wspólnoty „Drzewo życia”, którzy podziękowali Pasterzowi za wszelkie dobro i wsparcie udzielane na przestrzeni minionych lat.
           
Parafia Lubicz Górny jest ostatnią parafią w północnej części diecezji włocławskiej – znajduje się tuż przy granicy z diecezją toruńską. Warto nadmienić, iż do parafii należy także zabytkowy XVIII-wieczny kościół filialny w Młyńcu Drugim. Staraniem ks. prał. Bogumiła Leszcza przy wsparciu lubickich parafian, wybudowano również kaplicę filialną w miejscowości Brzozówka, którą w 2013 r. uroczyście poświęcił Pasterz diecezji. Decyzją Biskupa Włocławskiego, od 25 czerwca 2019 r. w Brzozówce ustanowiona została nowa parafia - pierwsza w diecezji pod wezwaniem św. Jana Pawła II.
 
Tego samego dnia, ks. bp Wiesław Mering, na zaproszenie ks. prał. Tadeusza Lewandowskiego, zatrzymał się w Obrowie, gdzie zapoznał się z postępami prac rozbudowy parafialnej świątyni.