Ks. Michał Krygier duszpasterzem parlamentarzystów i samorządowców


24 kwietnia 2023 r.

Ks. Michał Krygier duszpasterzem parlamentarzystów i samorządowców

Kierując się duszpasterską troską o samorządowców, ksiądz biskup Krzysztof Wętkowski z dniem 1 kwietnia, mianował ks. prał. Michała Krygiera, kustosza bazyliki katedralnej we Włocławku diecezjalnym duszpasterzem parlamentarzystów, samorządowców i pracowników administracji samorządowej. Powierzył mu też koordynowanie całości spraw w tym zakresie na terenie diecezji włocławskiej.