Ks. Roman Walczak mianowany przez Papieża Prałatem Honorowym Jego Świątobliwości


25 kwietnia 2023 r.

Ks. Roman Walczak mianowany przez Papieża Prałatem Honorowym Jego Świątobliwości

Ojciec Święty Franciszek mianował ks. dr. Romana Walczaka Prałaten Honorowym Jego Świątobliwości.
 
Ks. Roman Walczak urodził się w Koninie w 1972. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1997. W 2006 r. obronił doktorat z prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim.
W 2008 rozpoczął służbę w dyplomacji watykańskiej początkowo jako chargé d’affaires, a następnie jako sekretarz nuncjatury w Liberii (2008-2011). W 2011 został pierwszym sekretarzem nuncjatury apostolskiej w Lizbonie. Był pierwszym sekretarzem nuncjatury apostolskiej w Wellington. Obecnie pełni funkcję radcy Nuncjatury Apostolskiej w Hiszpanii.
 
Ks. prał. Romanowi Walczakowi, Synowi Diecezji Włocławskiej, gratulujemy i polecamy jego osobę opiece św. Józefa.