Ks. Werbiński włączony do grona członków Akademii Kopernikańskiej


20 lutego 2023 r.

Ks. Werbiński włączony do grona członków Akademii Kopernikańskiej

Decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy, ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński powołany został do grona członków Akademii Kopernikańskiej.
 
Akademia Kopernikańska to nowa instytucja w systemie polskiej nauki.
 
Jest to międzynarodowa korporacja – składa się w połowie z polskich, a w połowie z zagranicznych naukowców.
 
Jest również głównym ośrodkiem realizacji Narodowego Programu Kopernikańskiego.
 
Kluczowymi zadaniami Akademii będą:
 
  • przyznawanie Nagród Kopernikańskich,
  • nadzorowanie i wspieranie działalności Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika,
  • koordynacja programu Ambasadorów Międzynarodowej Akademii Kopernikańskiej oraz realizacja Światowego Kongresu Kopernikańskiego.
 
Akademia oparta jest na pięciu filarach, odpowiadających obszarom dokonań Mikołaja Kopernika, które stały się podstawą organizacji izb Akademii. Są to: astronomia, ekonomia, prawo, medycyna oraz teologia i filozofia.