Licheń. XXII Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ „Solidarność” do Matki Bożej Licheńskiej (zapowiedź)


14 kwietnia 2023 r.

Licheń. XXII Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ „Solidarność” do Matki Bożej Licheńskiej (zapowiedź)

Pod hasłem „Maryjo, uproś nam wiarę głęboką” w dniach 15-16 kwietnia w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym odbędzie się XXII Ogólnopolska Pielgrzymka NSZZ „Solidarność”.
 
W sobotę, 15 kwietnia, związkowcy będą się modlić podczas drogi krzyżowej o godz. 19.00. Rozważania poprowadzi ks. Grzegorz Molewski, proboszcz parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Nieszawie.
 
Z kolei w niedzielę, 16 kwietnia, centralnym punktem pielgrzymki będzie uroczysta Msza św. sprawowana przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej pod przewodnictwem biskupa włocławskiego Krzysztofa Wętkowskiego.
 
Po zakończonej Eucharystii związkowcy udadzą się na plac przed licheńską bazyliką, aby złożyć kwiaty pod pomnikami: św. Jana Pawła II, bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz powstania NSZZ „Solidarność”.
 
Organizatorem pielgrzymki jest Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” oraz Komisja Krajowa i Zarząd Regionu Konińskiego NSZZ „Solidarność”.