Listopadowa Msza św. trzeźwościowa i koncert organowy w św. Wojciechu w Koninie (zapowiedź)


18 listopada 2019 r.

Listopadowa Msza św. trzeźwościowa i koncert organowy w św. Wojciechu w Koninie (zapowiedź)

W ostatnią niedzielę listopada, o godz. 18.00 sprawowana będzie msza św. w intencji „Trzeźwości Narodu i w Rodzinach”, której przewodniczyć będzie duszpasterz trzeźwości diecezji włocławskiej ks. Paweł Śmigiel. Po Eucharystii, w ramach projektu „Trzeźwienie przez kulturę” organizatorzy zapraszają na niezwykły koncert pt. „Miniatura organowa”. Na morzysławskim, zabytkowym instrumencie kompozytorów polskich zagra dr Maria Erdman.
 
      Dr Maria Erdman, wirtuoz, mistrz i nauczycielka gry na organach, klawesynie i na klawikordzie. muzykolog, pedagog, edytor i popularyzator dawnej muzyki polskiej! Występuje na festiwalach muzycznych w Polsce i za granicą. Szczególną uwagę poświęca muzyce dawnej i muzyce doby romantyzmu. Ukończyła studia muzyczne na dwóch wydziałach Akademii Muzycznej w Warszawie – Teorii Muzyki i Organów oraz podyplomowe studia w zakresie gry na klawikordzie i organach w Conservatorium van Amsterdam. Pobierała lekcje klawesynu u prof. Urszuli Bartkiewicz i prof. Danuty Kleczkowskiej. Brała udział w kursach mistrzowskich z zakresu gry i improwizacji organowej, prowadzonych przez Guy Boveta, Marie-Claire Alain, Petera Baresa i Christophera Stembridge’a. W 2006 roku ukazał się jej debiutancki trzypłytowy album z rejestracją utworów zebranych z kancjonału S.S. Klarysek w Starym Sączu z 1768 roku. Jest pierwszym powstałym w Polsce nagraniem na klawikordzie.
      Maria Erdman występuje z koncertami na festiwalach muzycznych w Polsce i za granicą, jako solistka na klawikordzie i organach oraz kameralistka na klawesynie. Szczególną uwagę poświęca muzyce dawnej i muzyce doby Romantyzmu – w tym muzyce polskiej. Od 2005 roku współpracuje z Benedekiem Csalogiem, wybitnym wirtuozem fletu traverso i uznanym autorytetem w dziedzinie wykonawstwa muzyki dawnej. Bierze aktywny udział w konferencjach naukowych w Polsce i za granicą. Publikuje artykuły w pismach fachowych oraz popularyzatorskich. Była stypendystką Ministra Kultury, Fundacji Pro Academia Narolense, Fundacji Festiwal Muzyki Sakralnej oraz fundacji holenderskich: Fonds Podiumkunsten oraz Schuurman Schimmel – van Outeren Stichting, zdobyła Grand Prix w konkursie nagraniowym „Zapomniana muzyka polska”. W roku 2008 Maria Erdman została laureatką programu stypendialnego „Młoda Polska”, za działalność na rzecz promocji i upowszechniania klawikordu w Polsce, otrzymując w wyrazie uznania dla dotychczasowych osiągnięć artystycznych najwyższe w tym programie stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowego klawikordu – kopii instrumentu historycznego. Jest córką, zmarłego w 2000 roku, organisty, pedagoga, teoretyka muzyki i instrumentologa, prof. Jerzego Erdmana, znawcy i popularyzatora twórczości Feliksa Nowowiejskiego. W morzysławskiej świątyni wykona miniatury organowe polskich kompozytorów, które wybrzmią w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata i dwa dni po wspomnieniu św. Cecylii – patronki muzyki organowej!
      Koncert współfinansowany jest przez miasto Konin i parafię św. Wojciecha, przy współpracy z KDK. Organizatorami są, obchodzący w tym roku 15. rocznicę, tygodnik „Adalbertus” oraz diecezjalny duszpasterz trzeźwości ks. Paweł Śmigiel.
 
Anna Wysocka
Tygodnik „Adalbertus”