Nominacje dziekańskie i wicedziekańskie


4 lipca 2022 r.

Biskup włocławski Krzysztof Wętkowski podjął decyzje dotyczące nominacji dziekańskich i wicedziekańskich, które weszły w życie z dniem 1 lipca.