Nominacje i zmiany personalne (marzec-maj)


17 maja 2023 r.

Biskup włocławski Krzysztof Wętkowski podjął następujące decyzje personalne:
 
Z dniem 23.03.2023 r.
ks. Tomasz Król – mianowany kapelanem Ochotniczej Straży Pożarnej gminy Grzegorzew
 
Z dniem 1.04.2023 r.
ks. Lesław Witczak – mianowany dyrektorem Zarządu Nieruchomościami Diecezji Włocławskiej na kolejne dwa lata
ks. Michał Krygier – mianowany diecezjalnym duszpasterzem samorządowców i pracowników administracji samorządowej
 
Z dniem 4.04.2023 r.
ks. Grzegorz Guć – mianowany kapelanem Ochotniczej Straży Pożarnej gm. Pęczniew
 
Z dniem 11.04.2023 r.
ks. Ryszard Kokoszka  – mianowany kapelanem Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu
ks. Marek Michalski – zwolniony z funkcji kapelana Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu
ks. Robert Maciejewski – zwolniony z funkcji zastępcy kapelana Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu
 
Z dniem 8.05.2023 r.
ks. Michał Krygier – mianowany kapelanem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku
 
Z dniem 10.05.2023 r.
ks. Yan Chuprynski MIC – mianowany wikariuszem parafii św. Doroty w Licheniu