Nominacje i zmiany personalne (styczeń)


21 stycznia 2020 r.

Biskup Włocławski Wiesław Mering podjął następujące decyzje personalne:
 
Z dniem 01.01.2020 r.
ks. Paweł Pokora – zwolniony z funkcji Diecezjalnego Referenta ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego
ks. Lech Król – mianowany Diecezjalnym Referentem ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego
 
Z dniem 07.01.2020 r.
ks. Marek Sobociński – zwolniony z funkcji kanonika gremialnego Kapituły Katedralnej, przeniesiony w stan kanonika honorowego Kapituły Katedralnej
 
Z dniem 16.01.2020 r.
ks. Piotr Stolecki - mianowany koordynatorem reprezentującym diecezję wobec Fundacji Świętego Józefa