Nowe prezbiterium w Ciechocinku


20 grudnia 2019 r., ks. Zbigniew Łukasik

Nowe prezbiterium w Ciechocinku

Po kilku intensywnych miesiącach prac projektowo-budowlanych, dzięki staraniom ks. prał. Grzegorza Karolaka, miejscowego proboszcza, prezbiterium kolegiaty w Ciechocinku, zyskało nowy dostojny wygląd.
 
Kościół parafialny w Ciechocinku został wybudowany w latach 1873-1884, w panującej ówcześnie stylistyce neogotyckiej. Zastosowane w nim rozwiązania konstrukcyjne w postaci żeliwnych kolumn, były pionierskim osiągnięciem architektury końca XIX wieku.  Po stu latach od powstania kościoła, rozwijający się ośrodek uzdrowiskowy spowodował konieczność rozbudowy istniejącej świątyni.  W latach 1984-1989 zwiększono powierzchnię użytkową kościoła poprzez dobudowę nowego prezbiterium wraz z poprzedzającym je transeptem oraz znajdującym się niżej kościołem dolnym.
 
16 października 2019 roku biskup włocławski Wiesław Mering podniósł kościół parafialny pw. św. Piotra i Pawła w Ciechocinku do godności kolegiaty, ustanawiając przy niej kapitułę.
 
Centrum duchowe jednego z najsławniejszych uzdrowisk w Polsce domagało się przystosowania strefy prezbiterialnej do pełnienia powierzonych funkcji. W związku z tym powiększono prezbiterium, poprzedzając je monumentalnymi stopniami wraz ze stopniem komunijnym, zgodnie z obowiązującymi normami liturgicznymi. Wykorzystując zabytkowe elementy w postaci kolumn, wykonano: nowy ołtarz, ambonę oraz pulpit, stosując ten sam rodzaj kamienia i zachowując istniejącą wcześniej formę stylistyczną. Nowa posadzka prezbiterium powtarza układ i kolorystykę wcześniejszej. Całość prac wpisuje się spójnie w istniejącą zabytkową przestrzeń sakralną i została wykonana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi prac przy obiektach zabytkowych.
 
Obecnie trwają prace w dolnym kościele, polegające na przywróceniu istniejącym pomieszczeniom właściwego blasku oraz nadaniu im charakteru sakralnego.  
Jak podkreśla ks. prał. Grzegorz Karolak, wszystkie prace w Kolegiacie Ciechocińskiej są prowadzone w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz z Diecezjalną Komisją ds. Sztuki, Budownictwa Sakralnego i Kościelnego.