Obchody 70. rocznicy powrotu paulinów do Brdowa


3 lipca 2022 r., tekst i foto: ks. JG

Obchody 70. rocznicy powrotu paulinów do Brdowa

W brdowskim sanktuarium odbył się 3 lipca odpust ku czci Matki Bożej Zwycięskiej. Sumie odpustowej przewodniczył o. Arnold Chrapkowski OSPPE, generał zakonu paulinów. Tegoroczna uroczystość była również okazją do dziękczynienia Bogu za 70. rocznicę powrotu ojców paulinów do Brdowa.
 
Decydujący wpływ na późniejszy rozwój miejscowości miało sprowadzenie do Brdowa zakonu paulinów, do którego przyczynił się Krystyn z Koziegłów, kasztelan sądecki i starosta kolski. Planował umieszczenie klasztoru paulińskiego gdzieś na pograniczu Wielkopolski i Kujaw, wybrał Brdów, gdzie miał swój dom. Z tymi planami zbiegają się także pragnienia króla Władysława Jagiełły, który chciał ufundować klasztor paulinom jako dziękczynne wotum za odniesione zwycięstwo nad Krzyżakami pod Grunwaldem w roku 1410. Wolę spełnia dopiero jego syn król Władysław Warneńczyk. Na mocy aktu wystawionego w Krakowie 16 czerwca 1436 roku funduje klasztor pauliński w Brdowie. Paulini razem z fundacją klasztoru otrzymują niewielki kościół murowany wybudowany w stylu gotyckim i do tej świątyni król przekazał obraz Najświętszej Maryi Panny. Dzięki obecności cudownego obrazu Matki Bożej kościół brdowski się rozwijał.
 
Paulini opuścili brdowski klasztor po powstaniu styczniowym w 1863 r. Zarząd parafii przejęli księża diecezji włocławskiej i wnieśli niemały wkład w historię sanktuarium i miejscowości. W 1952 r. znów ojcowie paulini objęli opiekę nad sanktuarium, parafią i klasztorem w Brdowie.
 
3 lipca przypada też 80. rocznica śmierci ks. Bronisława Kochanowicza, który był proboszczem w Brdowie. Zmarł 3 lipca 1942 r. w niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau.
 
W uroczystości uczestniczyli duszpasterze trzech dekanatów: izbickiego, kłodawskiego i kolskiego, a wierni przybyli do Matki Bożej Zwycięskiej także w pieszych i rowerowych pielgrzymkach.
 
Dłuższa relacja wkrótce w diecezjalnym tygodniku „Ład Boży”.