Oświadczenie w sprawie dotyczącej wydarzeń w parafii Psary


3 stycznia 2020 r.

Oświadczenie w sprawie dotyczącej wydarzeń w parafii Psary

Oświadczenia Kanclerza Kurii Diecezjalnej Włocławskiej dotyczące komentarza proboszcza parafii Psary do przeprowadzonej w parafii zbiórki pieniężnej:
 
 
O sprawie dotyczącej komentarzy proboszcza parafii Psary do zbiórki przeprowadzanej na wymianę drzwi plebanii Kuria Diecezjalna dowiedziała się z doniesień medialnych. Następnie, do Kurii zaczęły także napływać informacje od parafian. Ksiądz Proboszcz został wezwany na spotkanie z Biskupem Włocławskim celem złożenia wyjaśnień.
 
Należy stwierdzić, że styl komentarza i język, jakim posłużył się Ksiądz Proboszcz, są niedopuszczalne i nie do przyjęcia. Posługiwanie się przy tym cytatem z Pisma Świętego dla obraźliwej oceny działania swoich parafian – nieewangeliczne i wysoce niestosowne. Na takie zachowania księdza nie może być zgody. Postawa Księdza Proboszcza z pewnością nie buduje wspólnoty parafialnej i nie przyczynia się do realizowania działań duszpasterskich. Wyrażam ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji i mam nadzieję, że Ksiądz Proboszcz przeprosi swoich parafian.
 
ks. Artur Niemira, kanclerz Kurii Diecezjalnej Włocławskiej