Pielgrzymka nauczycieli na Jasną Górę (zaproszenie)


19 czerwca 2023 r.

Pielgrzymka nauczycieli na Jasną Górę (zaproszenie)

Zapraszam wszystkich nauczycieli diecezji włocławskiej na pielgrzymkę do naszej Matki i Królowej na Jasną Górę.
 
 

ks. Sebastian Tomczak
duszpasterz nauczycieli diecezji włocławskiej
tel. 518014805
e-mail: wicedyrektor.sp@zskdlugosz.pl