Pierwsza diecezjalna pielgrzymka kobiet do Charłupi Małej


5 marca 2023 r., ks. ŁD

Pierwsza diecezjalna pielgrzymka kobiet do Charłupi Małej

W sobotę, 4 marca, odbyła się pierwsza diecezjalna pielgrzymka kobiet do sanktuarium Matki Bożej Księżnej Sieradzkiej w Charłupi Małej.
 
Spotkanie rozpoczęło się powitaniem grup przez gospodarza parafii - ks. prał. Grzegorza Drzewieckiego, a następnie wszystkie uczestniczki wysłuchały konferencji przeprowadzonej przez ks. dr Pawła Gabara - wykładowcę archidiecezjalnego seminarium łódzkiego oraz duszpasterza kobiet w tejże diecezji.
 
W skierowanym do słuchaczek słowie poruszone zostały problemy społeczne kobiet oraz podkreślone ważne role i miejsce kobiety w kościele. Ks. Gabara nawiązał także do spotkania Pana Jezusa z Martą i Marią w Betanii, uwrażliwiając tym samym na potrzebę dostrzegania dobra.
 
Kolejnym punktem spotkania było trwanie w milczeniu i skupieniu przed Najświętszym Sakramentem.
 
Po adoracji słowo do kobiet skierowała Agnieszka Kałużna - liderka wspólnoty Dzielne Niewiasty z Warszawy. Podzieliła się ona świadectwem wiary i swoimi doświadczeniami. Mówiła o tym, jak ważną rolę dla kobiet stanowi opieka duszpasterska oraz, że potrzebują one obecności przewodnika duchowego, a także spotkań z siostrami by rozmawiać o swoich doświadczeniach i dawać sobie wsparcie.
 
Kulminacyjnym punktem spotkania była Eucharystia, której przewodniczył ks. dr Pawła Gabara.