Pierwsze Komunie Święte w maju odwołane – komunikat Kurii


13 kwietnia 2020 r., ks. AN

Pierwsze Komunie Święte w maju odwołane – komunikat Kurii

W związku z aktualnym stanem epidemii i trwającymi ograniczeniami, w maju, w diecezji włocławskiej nie odbędą się uroczystości Pierwszych Komunii Świętych – głosi komunikat Kurii Diecezjalnej Włocławskiej. Przygotowania dzieci będzie można podjąć po powrocie do szkół, a same Komunie – w porozumieniu z rodzicami dzieci, po ustaniu epidemii. Najwcześniejszy możliwy termin to czerwiec, o ile minie zagrożenie spowodowane wirusem. Przewidziano możliwość tzw. rodzinnej Pierwszej Komunii Świętej. Podjęte zostały również ustalenia, co do bierzmowań.
 
Publikujemy komunikat Kurii Diecezjalnej Włocławskiej:
 
 
Komunikat Kurii Diecezjalnej dotyczący uroczystości Pierwszej Komunii Świętej i Sakramentu Bierzmowania
 
W związku z trwającym stanem epidemii i ograniczeniami zarządzonymi przez władze państwowe, jak również decyzją z dnia 9 kwietnia 2020 roku o ich przedłużeniu, biskup włocławski Wiesław Mering postanowił:
 
1. do czasu ustania stanu epidemii zawiesić organizowanie jakichkolwiek spotkań formacyjnych i przygotowań (w tym pierwszych spowiedzi) dzieci przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej oraz młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Będzie można je na nowo podjąć po powrocie dzieci i młodzieży do szkół;

2. odwołać wszystkie zaplanowane na miesiąc kwiecień i maj uroczystości pierwszych spowiedzi i Pierwszych Komunii Świętych w parafiach diecezji włocławskiej. Jeżeli stan epidemii będzie trwał nadal, ograniczenie to dotknie także czerwcowych terminów tychże uroczystości;

3. terminy Pierwszych Komunii Świętych w parafiach należy przenieść na czas ustania zagrożenia, po porozumieniu Księdza Proboszcza z rodzicami dzieci, jednak nie wcześniej, niż na miesiąc czerwiec (o ile nie zajdzie sytuacja, o której w pkt. 2);

4. pozostawia się możliwość organizowania Pierwszej Komunii Świętej dla pojedynczych dzieci w gronie najbliższej rodziny także w maju (przy przestrzeganiu limitu uczestników liturgii). Może się ona odbyć w dzień powszedni na Mszy parafialnej. Do Księdza Proboszcza i Rodziców należy ocena przygotowania dziecka do tego wydarzenia;

5. ponieważ w czasie trwania epidemii odwołane są bierzmowania, nowe terminy należy ustalać bezpośrednio z Księżmi Biskupami, najlepiej po ustaniu epidemii.
 
ks. prał. dr Artur Niemira, Kanclerz Kurii
 
Włocławek, 10 kwietnia 2020 r. (L.dz. 392/2020)