Piesza Pielgrzymka Diecezji Włocławskiej na Jasną Górę 2019 (zapowiedź i zaproszenie)


1 sierpnia 2019 r., ks. Marek Molewski

Piesza Pielgrzymka Diecezji Włocławskiej na Jasną Górę 2019 (zapowiedź i zaproszenie)

„W mocy Bożego Ducha” – to hasło Pieszej Pielgrzymki Diecezji Włocławskie na Jasną Górę. Od drugiej połowy lipca rozpoczną sie zapisy pątników chcących wziąć udział w tegorocznej pielgrzymce. Grupy pielgrzymkowe wyruszają z Włocławka, Konina, Turku i Dzierżaw. Pielgrzymi z tych grup udają się z Diecezji Włocławskiej do Sanktuarium Jasnogórskiego na Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Pierwsza grupa, z Włocławka, wyruszy na pątniczy szlak w dniu 6 sierpnia, kolejna - z Konina - w dniu 7 sierpnia, z Turku - 8 sierpnia i z Dzierżaw - 9 sierpnia. Do Częstochowy wszystkie grupy dotrą w dniu 13 sierpnia, zostaną powitane przez biskupa włocławskiego Wiesława Alojzego Meringa, a następnie w godzinie „Miłosierdzia Bożego” modlić się będą przed obrazem Matki Bożej, Królowej Polski.
           
W tym roku pielgrzymi w sposób szczególny przez swą obecność, modlitwę, pokutę oraz umartwienie, włączą się w modlitwę przebłagalną za nasilające się w naszej Ojczyźnie profanacje, zwłaszcza wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. Będziemy Matce Bożej powierzać naszą ukochana Ojczyznę, szczególnie wszystkie bardzo trudne i bolesne sprawy dnia dzisiejszego.
 
Pielgrzymka to doświadczenie wiary, to czas nawrócenia, to szansa spotkania Pana Jezusa i jego Matki, to okazja  do przyjrzenia się własnemu życiu duchowemu. Hasło pielgrzymki „W mocy Bożego Ducha” wyznacza nam cel jaki postaramy się wspólnie osiągnąć. By uczestniczyć w tych szczególnych rekolekcjach, zostać pątnikiem, trzeba zapisać się na pielgrzymkę. Wszyscy chętni, niech skierują kroki do parafii z których wyruszą poszczególne grupy pielgrzymkowe, tam otrzymają wszelkie informacje związane z Pieszą Pielgrzymką Diecezji Włocławskiej. Zapraszamy szczególnie księży – duszpasterzy, młodzież, dorosłych, nie obawiajmy się trudów. Maryja wzywa do modlitwy i pokuty, pielgrzymka to ten krok, do którego zachęca nas Matka Boża.
 
Adresy parafii z których wyruszą grupy pątnicze, tworzące pierwszą część pielgrzymki oraz numery telefonów informacyjnych:
 
31 PIELGRZYMKA WŁOCŁAWSKA
Zapisy:
Kierownik: ks. Sebastian Adamczyk
od 15.07. - 6.08.2019 r.
Kancelaria Parafii Katedralnej we Włocławku, pl. Kopernika 7;
w godzinach: 10:00 – 12:00; 16:00 – 18:00;
Informacje: tel. 54 231 22 32 lub 737 447 552; www.pielgrzymkawloclawska.pl
 
29 PIELGRZYMKA KONIŃSKA
Zapisy
Kierownik: ks. Kamil Jakubowski
od 15.07. - 7.08.2019 r.
Kancelaria Parafii św. Maksymiliana w Koninie, ul. św. Maksymiliana 2;
Informacje: tel. 63 249 75 06; 690 998 676; www. maksymilian.konin.pl; www.pielgrzymka.konin.pl
 
29 PIELGRZYMKA TURECKA
Zapisy:
Kierownik: ks. Konrad Dreszler
od 25.07. - 8.08.2019 r.
Kancelaria Parafii św. Barbary w Turku, Skwer Jana Pawła II 1;
Informacje: tel.887 380 388, 571 417 651;  www.parafiaturek.pl
 
29 PIELGRZYMKA DZIERŻAWSKA
Zapisy:
Kierownik: ks. Rafał Zieliński
od 17.07. - 9.08. 2019 r.
Kancelaria Parafii Miłosierdzia Bożego w Dzierżawach;
Informacje: ks. Rafał Zieliński, tel. 506 542 743; e-mail: ks.R.Zieliński@interia.pl
 
Szczegóły 31 Pielgrzymki Włocławskiej na plakacie poniżej.

Pliki do pobrania
Plakat