Poranna modlitwa brewiarzowa w katedrze


30 marca 2024 r., tekst i foto: ks. JG

Poranna modlitwa brewiarzowa w katedrze

Zwyczajem lat ubiegłych, w wielkopiątkowy i wielkosobotni poranek biskupi, prezbiterzy, siostry zakonne i wierni świeccy gromadzą się w bazylice katedralnej na wspólnej modlitwie brewiarzowej, której przewodniczą członkowie kapituły katedralnej.
 
Wielkopiątkowej modlitwie przewodniczył ks. Sławomir Deręgowski, a wielkosobotniej ks. Krzysztof Konecki.
 
We wspólnym śpiewie psalmów Godziny Czytań i Jutrzni oraz słuchaniu fragmentu Listu do Hebrajczyków, katechezy chrzcielnej św. Jana Chryzostoma czy starożytnej homilii na Świętą i Wielką Sobotę, wierni rozważali moc znaczenie męki i śmierci Jezusa, którą Zbawiciel pokonał śmierć i szatana.