Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę Centrum „Spycimierskie Boże Ciało”


23 lipca 2021 r., tekst i foto: ks. JG

Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę Centrum „Spycimierskie Boże Ciało”

- Wiara wyraża się przez kulturę - mówił bp Krzysztof Wętkowski 23 lipca, w Spycimierzu, podczas poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę Centrum „Spycimierskie Boże Ciało”. Miejscowość znana jest przede wszystkim z dywanów kwiatowych układanych na ulicach po których przechodzi procesja eucharystyczna w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa.
 
Wydarzenie rozpoczęła się w miejscowym kościele parafialnym, gdzie zgromadzonych powitał ks. proboszcz Dariusz Ziemniak.
 
Następnie Józef Kaczmarek, burmistrz Uniejowa, zaprezentował ideę powstania Centrum. W swoim wstąpieniu podkreślił, że inwestycja ma na celu zachowanie dla przyszłych pokoleń tradycji pielęgnowanej przez spycimierską parafię od 200 lat. Zauważył, że kunszt dywanów kwiatowych sprawia, że do niewielkiej miejscowości w województwie łódzkim przybywają na Boże Ciało liczni goście z Polski i zagranicy. - Chcemy, aby było to centrum wartości i centrum niematerialnego Narodowego dziedzictwa kulturowego - powiedział burmistrz.
 
W dalszej kolejności został zaprezentowany film Janusza Tatarkiewicza ukazującego spycimierską tradycję dywanów kwiatowych na procesję Bożego Ciała.
 
Następnie głos zabrał bp Krzysztof Wętkowski. Przywołując słowa zaczerpnięte z Ewangelii według św. Mateusza: „przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich”, wskazał na zdolności mieszkańców Spycimierza, którzy potrafią odczytywać piękno obecności Boga w przyrodzie i w naturze.
 
Nawiązując do wyglądu starych kościołów biskup włocławski powiedział, że ich wystrój i bogactwo – choć może wydają się niekiedy przesadzone – w rzeczywistości wyrażają się wiarę ludzi, którzy Bogu ofiarowali to co najpiękniejsze. - Dziś w budowie kościołów skupiono się na użyteczności - mówił ksiądz biskup, podkreślając, że - kiedyś ludzie mieli wymagania daleko dalej idące, jeśli chodzi o sprawy Boże. W tym kontekście bp Wętkowski zachęcał do pielęgnowania dziedzictwa przodków. - Wiara wyraża się przez kulturę i w tym znaczeniu powstanie tego Centrum oznacza nie tylko zachowanie dziedzictwa, ale także jego pielęgnowanie, edukację i zwrócenie uwagi na piękno - zaznaczył biskup włocławski.
 
Przypominając fundamenty kultury europejskiej, hierarcha wskazał, że mówiąc o dziedzictwie europejskim czy europejskiej kulturze, mamy na myśli kulturę chrześcijańską. - Innej właściwie nie ma albo jest niewiele w dziedzictwie, które nam pozostało – powiedział bp Wętkowski.
 
Po uroczystym podpisaniu aktu erekcyjnego, biskup włocławski dokonał poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego na placu budowy naprzeciwko spycimierskiej świątyni.
 
Świadkami wydarzenia byli m.in. przedstawiciele włoskich stowarzyszeń kultywujących tradycje związane z kulturą chrześcijańską, a także przedstawiciele władz samorządowych, duchowni i parafianie.
 
Tradycja dywanów kwiatowych z procesji Bożego Ciała w Spycimierzu od trzech lat znajduje się na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Ma też szansę znaleźć się na światowej liście UNESCO. 30 marca 2020 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński, złożył w imieniu społeczności parafii w Spycimierzu wniosek o wpis procesji na Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości.