Prezbiterzy diecezji włocławskiej uczestniczyli w dorocznej konferencji duszpasterskiej


28 listopada 2023 r., tekst: ks. AT; foto: ks. AZ

Prezbiterzy diecezji włocławskiej uczestniczyli w dorocznej konferencji duszpasterskiej

Wspólna modlitwa brewiarzowa, wykład ks. prof. Roberta Skrzypczaka, prezentacja szkoły katechistów i przesłanie biskupa włocławskiego Krzysztofa Wętkowskiego, to niektóre z punktów rejonowych konferencji duszpasterskich, które miały miejsce 28 listopada we włocławskim Wyższym Seminarium Duchownym oraz w parafii św. Maksymiliana w Koninie.
 
Tradycyjne spotkanie rozpoczęło się celebracją liturgii godzin, odpowiednio: modlitwą przedpołudniową i modlitwą popołudniową. Następnie ks. dr hab. Robert Skrzypczak, prof. Akademii Katolickiej w Warszawie, wygłosił konferencję poświęconą szeroko rozumianej kondycji współczesnego Kościoła. Rozpoczął od refleksji nad dostrzegalnym w świecie kryzysem wiary i Kościoła. Doszukując się jego przyczyn wskazywał m.in. mylenie pojęć „rozwoju” i „postępu”. – Motorem rozwijania się naszego rozumienia słowa Bożego, woli Boga i doktryny chrześcijańskiej jest Duch Święty – mówił ks. Skrzypczak, dodając, że nieuzasadnione podążanie za postępem naukowym i opinią publiczną postawiły Kościół na rozdrożu.
 
W dalszej części ks. Skrzypczak przytoczył kilka przyczyny prześladowania Kościoła, które pochodzą z zewnątrz, ale i wnętrza wspólnoty wierzących. W tym miejscu przytoczył wypowiedź papieża Pawła VI o dymie szatana, który wdarł się do Kościoła i pobudził do grzechu także „dusze Bogu poświęcone”, wskazał próby dostosowania nauczania Kościoła do obecnych czasów, co pociąga za sobą niebezpieczeństwo przeinaczeń doktryny, postawienie rozumu nad wiarą czy infiltrację Kościoła oraz ataki na rodzinę. Jako antidotum na tę sytuację, ks. Skrzypczak, przywołując wypowiedzi ks. Dolindo Ruotolo, wskazał żarliwą modlitwę, post i troskę o czystość serca. Przypominając zaś przesłanie Maryi z Quito, wskazał dużą rolę i znaczenie małych wspólnot, które będą wspierać i ratować Kościół.
 
Następnie zgormadzeni wysłuchali prezentacji poświęconej szkole katechistów, którą przedstawiła s. dr Samuela Klimas, dyrektor Szkoły Katechistów Diecezji Kieleckiej. Nawiązując do prezentowanych treści biskup włocławski Krzysztof Wętkowski zaznaczył, że dobrze przygotowana i pobożnie sprawowana Msza św. oraz katechezy dla dorosłych poświęcone liturgii były jednym z wniosków, jakie pojawiły się w syntezie synodu o synodalności w diecezji włocławskiej. Biskup diecezjalny przypomniał również najważniejsze wydarzenia rozpoczynającego się nowego roku liturgicznego i duszpasterskiego, jak zakończenie nawiedzenia Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej (16 marca 2024 r. w katedrze) oraz obchodów Jubileuszu 900-lecia Diecezji Włocławskiej (19 marca 2024 r.). Zachęcił również do licznego udziału w diecezjalnej pielgrzymce na Jasną Górę, jako dziękczynienie za nawiedzenie (13 kwietnia) oraz pielgrzymce kapłanów do sanktuarium św. Józefa, Patrona Diecezji (16 maja). Przestrzegł również przed nieroztropnym angażowaniem się w aktywność w social mediach.