Sieradz. Przegląd Chórów „W hołdzie niepodległej” (zaproszenie)


2 września 2018 r.

Sieradz. Przegląd Chórów „W hołdzie niepodległej” (zaproszenie)

W imieniu Towarzystwa Śpiewaczego CANTATE DEO z Sieradza, działającego przy parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu, zapraszamy wszystkich bardzo gorąco do udziału w organizowanym Przeglądzie Chórów pn. „W hołdzie niepodległej”, który odbędzie się
7 października 2018 roku w kościele NSJ w Sieradzu.

Przegląd ma charakter otwarty i mogą w nim uczestniczyć chóry amatorskie wielogłosowe
z całego kraju. Regulamin konkursu przewiduje wykonanie przez uczestników 3 utworów:
1 o tematyce religijnej, 1 o tematyce patriotycznej oraz 1 o tematyce dowolnej, stosownej do miejsca, w którym będą odbywały się przesłuchania tj. w kościele.

Głównymi celami Przeglądu są m.in. upowszechnianie wśród społeczeństwa wartościowych utworów związanych z kultem religijnym oraz promowanie aktywnego włączenia się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę, rozpowszechnianie wśród społeczeństwa piękna muzyki chóralnej, wzbudzanie aktywnego działania na rzecz rozpowszechniania kultury muzycznej, podnoszenie poziomu wykonawczego zespołów chóralnych, dzielenie się doświadczeniami, nawiązanie kontaktów oraz uwrażliwienie na piękno pieśni i utworów o tematyce religijnej i patriotycznej.

Mamy nadzieję, że wydarzenie przez nas organizowane spełni swoje założenia i cele oraz będzie doskonałym czasem dla życia naszej Parafii, a także całego naszego Regionu.

Poniżej do pobrania Regulamin Przeglądu, Formularz zgłoszeniowy, oraz plakat.

Zapraszamy do udziału, zarówno chóry jak i wszystkich słuchaczy i miłośników muzyki.

Kontakt do Organizatorów: 695-947-059, 515-979-648,
e-mail: cantatedeo.sieradz@gmail.com

Ważne terminy:

  • do 10 września 2018 roku: ostateczny termin dostarczenia zgłoszenia do przeglądu,
  • do 20 września 2018 roku: chóry otrzymują wiadomość o udziale, kolejności i in.,
  • 7 października 2018 roku: przesłuchania.
 
Przemysław Pawlak
Dyrygent Chóru CANTATE DEO działającego przy par. NSJ w Sieradzu