Ukazała się książka ks. J. Ziemskiego: „Małżeństwo i dziewictwo konsekrowane”


12 kwietnia 2023 r., ks. JZ

Ukazała się książka ks. J. Ziemskiego: „Małżeństwo i dziewictwo konsekrowane”

Staraniem Jagiellońskiego Instytutu Wydawniczego, ukazała się publikacja zatytułowana: „Nupcjalny charakter sakramentu małżeństwa i konsekracji dziewic. Studium analityczno – porównawcze”. Jest ona pierwszym w Polsce porównaniem sakramentu małżeństwa i sakramentalium, jakim jest konsekracja dziewic. Książka ta przeznaczona jest dla narzeczonych i małżonków, a także kandydatek chcących wstąpić na drogę dziewictwa konsekrowanego, jak również kobiet, które trwają już w tym stanie.
 
Publikacja rekomendowana jest przez Centrum Promocji Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego pod patronatem Podkomisji Konferencji Episkopatu Polski do spraw Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego.