V Forum Młodzieży Diecezji Włocławskiej pod hasłem „Jestem” (zapowiedź)


18 kwietnia 2018 r.

V Forum Młodzieży Diecezji Włocławskiej pod hasłem „Jestem” (zapowiedź)

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Diecezji Włocławskiej wraz z Diecezjalnym Duszpasterzem Młodzieży organizują w sobotę 28 kwietnia 2018 r. o godzinie 10.00 w Brdowie V Forum Młodzieży Diecezji Włocławskiej pod hasłem „Jestem”.
 
Spotkaniu młodzieży w grupach towarzyszyć będzie dyskusja nad pytaniem: Jakie 3 cele (zadania, wydarzenia, formację) chcesz zrealizować w swoim rejonie?
 
W programie przewiduje się:
  • Konferencję i warsztaty tańców lednickich (przedstawiciele Ruchu Lednickiego);
  • Panel dyskusyjny w grupach dotyczący wybranego pytania;
  • Prezentację wniosków, pomysłów oraz sugestii powstałych w czasie prac
    w grupach;
  • Eucharystię;
  • Obiad.
 
Na spotkanie serdecznie zapraszamy wszystkich dekanalnych duszpasterzy młodzieży razem z czterema przedstawicielami młodych z całego dekanatu, najbardziej zaangażowanymi w życie Kościoła lokalnego.
 
Na zakończenie wszystkich uczestników zapraszamy na wspólny obiad (koszt obiadu wynosi 20 zł od osoby; opłatę wnosimy w punkcie rejestracji przy kościele). 
 
Ks. Przemysław Pilarski
Diecezjalny duszpasterz młodzieży