Włocławek: debata pt. „Pandemia covid-19. Wiara, Kościół, Teologia”


24 maja 2023 r.

Włocławek: debata pt. „Pandemia covid-19. Wiara, Kościół, Teologia”

W roku jubileuszu 900-lecia istnienia diecezji włocławskiej oraz 100-lecia Polskiego Towarzystwa Teologicznego w seminaryjnej auli bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, 24 maja odbyła się debata „Pandemia covid-19. Wiara, Kościół, Teologia”, zorganizowana przez Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.
 
Debata dotyczyła m.in. funkcjonowania polskiego społeczeństwa dotkniętego pandemią covid-19, działania Kościoła w nowych okolicznościach i konsekwencjach w postaci zagrożeń dla życia i duchowości człowieka.
 
Panel prowadził ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a uczestniczył w nim dr hab. Remigiusz Ciesielski z Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz ks. prof. dr hab. Andrzej Muszala z Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.
 
Prof. Remigiusz Ciesielski m.in. wskazał na rozróżnienie obserwacji od uczestnictwa w kontekście transmisji telewizyjnej czy internetowej Mszy św., przedstawił analizę mediatyzacji w zakresie transmisji liturgii Eucharystii.
 
Ks. prof. Andrzej Muszala podkreślił, że pandemia była i nadal jest dla Kościoła próbą i szansą oraz analizując zachowanie m.in. duchownych rozważał na ile Kościół zdał egzamin w czasie największych obostrzeń sanitarnych. Przywoływał m.in. przykłady zachowania kapelanów szpitalnych i innych duszpasterzy w obliczu ograniczonych możliwości sprawowania sakramentów dla pacjentów tzw. „szpitali covidowych”. Prelegent zwrócił uwagę również na dylematy niektórych wiernych w przyjmowaniu Komunii świętej.
 
W debacie uczestniczyło ponad sto osób, a wśród nich członkowie i sympatycy Teologicznego Towarzystwa Naukowego, siostry zakonne i alumni włocławskiego seminarium.