Włocławek: diecezjalne dziękczynienie za beatyfikację kard. Wyszyńskiego


20 września 2021 r., tekt: ks. AT; foto: ASK

Włocławek: diecezjalne dziękczynienie za beatyfikację kard. Wyszyńskiego

Ponad tysiąc wiernych, w tym ok. stu pięćdziesięciu księży, uczestniczyło w diecezjalnym dziękczynieniu za beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego, które miało miejsce 2 października w bazylice katedralnej we Włocławku.
 
Uroczystość rozpoczęła się modlitwą różańcową.
 
Następnie ks. prał. dr Antoni Poniński przedstawił wykład ukazujący związki Prymasa Tysiąclecia z Włocławkiem. Prezentując poszczególne etapy życia i posługi ks. Wyszyńskiego w diecezji włocławskiej, prelegent podkreślił, że relacje z Włocławkiem nie zakończyły się w momencie nominacji na stolicę biskupią w Lublinie. Potwierdzeniem tego były prywatne wizyty składane kolejnym biskupom włocławskim, kolegom z seminarium oraz obecność kard. Wyszyńskiego w diecezji podczas najważniejszych wydarzeń, m.in. – w Dniach Maryjnych, obchodach milenijnych, koronacji obrazu Maryi w Licheniu czy jubileuszu włocławskiego seminarium – wyliczał.
 
Nakreślony został również wpływ duchowości maryjnej na życie i pracę błogosławionego. – Widoczna dla oczu działalność kard. Wyszyńskiego wyrastała z pnia służebności, jakiej uczył się od Maryi – mówił ks. Poniński.
 
Na zakończenie prowadzący wymienił znaki pamięci o kard. Wyszyńskim obecne w diecezji włocławskiej, jak pomniki, popiersia, szpitale, szkoły i inne instytucje noszące imię Prymasa Tysiąclecia. Zachęcił jednocześnie do sięgania do nauczania bł. prymasa, które wciąż pozostaje aktualne.
 
Kulminacyjnym momentem dziękczynienia była Msza św. sprawowana pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Wętkowskiego. W najbliższej kocelebrze znaleźli się biskup senior Stanisław Gębicki i ks. prał. dr hab. Wojciech Frątczak, wikariusz generalny.
 
W homilii biskup diecezjalny ukazał Włocławek, jako środowisko, w którym Stefan Wyszyński przygotowywał się do zadań wyznaczonych przez Bożą Opatrzność oraz wyzwania, jakie Prymas Tysiąclecia stawia współczesnemu człowiekowi.
 
Na wstępie podkreślił wyjątkowość miejsca przeżywanych uroczystości. – Niewiele jest miejsc, jak ta katedra i Włocławek, które Stefan Wyszyński wybrał sobie sam. Do wszystkich pozostałych posług został wybierany i posyłany, a Włocławek był jego osobistym wyborem. To nie była jego macierzysta diecezja. On nie musiał tu przychodzić. A jednak wybrał Włocławek – argumentował biskup.
 
W dalszej części przypomniał dorastanie do kapłaństwa przyszłego błogosławionego, jego posługę duszpasterską, naukową i redaktorską, wspominając m.in. jego pracę w tygodniku „Ład Boży” czy czasopiśmie teologicznym „Ateneum Kapłańskie”, których był redaktorem.
 
Podsumowując dzieło błogosławionego, bp Wętkowski stwierdził, że – życie i pracę prymasa Wyszyńskiego można zawrzeć w dwóch stwierdzeniach: gorliwość lub pracowitość oraz wierność Bogu i Kościołowi.
 
Na tym tle hierarcha ukazał wskazania, które bł. kard. Wyszyński stawia przed współczesnym światem. Pierwsze wypływa z biskupiego zawołania Prymasa Tysiąclecia: „Soli Deo”. – Mocno brzmi ono w naszych czasach, kiedy Boga próbuje się przekreślić, a na Jego miejscu postawić człowieka pełnego zadufania, pychy i przekonania, że jest samowystarczalny – mówił homilista, podkreślając prymat praw Bożych przed ludzkimi.
 
Kolejnym przesłaniem kard. Wyszyńskiego jest odrzucenie wszelkiej formy nienawiści, a nawet niechęci do drugiego człowieka. Biskup przypomniał, że Prymas Tysiąclecia wybaczył swoim prześladowcom i dziękował Bogu, że ustrzegł się od nienawiści do nich.
 
Polemizując ze stwierdzeniem, że kard. Wyszyński mógłby się nie odnaleźć we współczesnych czasach, zaznaczył, że – wierność Ewangelii i własnemu sumieniu sprawia, że święci i błogosławieni są ponadczasowi i aktualni bez względu na upływające lata i wieki.
 
Na zakończenie biskup przywołał wstawiennictwa i opieki bł. kard. Wyszyńskiego nad Kościołem włocławskim.
 
Po Komunii św. wybrzmiał hymn Te Deum.
 
W dziękczynnej Eucharystii uczestniczyli przedstawiciele Parlamentu oraz władz samorządowych różnych stopni, poczty sztandarowe, przedstawiciele wspólnot i organizacji, których patronem jest Prymas Tysiąclecia oraz delegacje Kół Żywego Różańca, przeżywające swoją doroczną diecezjalną pielgrzymkę.
 
Dla przybywających na uroczystości, w Kaplicy Matki Bożej Śnieżnej w bazylice katedralnej, Muzeum Diecezjalne przygotowało wystawę poświęconą włocławskim dziejom ks. Wyszyńskiego. Istniała także możliwość bezpłatnego zwiedzania Muzeum Diecezjalnego.
 
Również w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego przygotowana została izba pamięci poświęcona Prymasowi Tysiąclecia.