Włocławek: jubileuszowa pielgrzymka Odnowy w Duchu Świętym do bazyliki katedralnej


23 września 2023 r., tekst: ks. AT; foto: ks. JG

Włocławek: jubileuszowa pielgrzymka Odnowy w Duchu Świętym do bazyliki katedralnej

W ramach jubileuszowych obchodów 900-lecia diecezji włocławskiej, do bazyliki katedralnej pielgrzymują różne grupy działające w miejscowym Kościele lokalnym. W sobotę, 23 września, w matce wszystkich kościołów diecezji zgromadziła się wspólnota Odnowy w Duchu Świętym.
 
Najważniejszym momentem dnia była Msza św. pod przewodnictwem biskupa Krzysztofa Wętkowskiego. W homilii biskup włocławski, nawiązując do ewangelicznej przypowieści o siewcy, zachęcił słuchaczy do nieustannego siania słowa Bożego, nie zrażając się ewentualnymi niepowodzeniami. Podkreślił jednocześnie ożywiającą moc Bożego słowa, co zawiera się w zdaniu wypowiedzianym przez Pana Jezusa: „Ja żyję i wy również żyć będziecie”.
 
W dalszej części wskazał na miłość i wierność Bożym przykazaniom, jako pomoc w podążaniu drogą Bożego słowa. – To jest droga która prowadzi do życia. „Ja żyję i wy również żyć będziecie”. Droga, która prowadzi do życia i świętości to droga miłości i wierności przykazaniom – mówił duchowny.
 
W tym kontekście nawiązał do patrona dnia, św. o. Pio, określanego mianem „największego charyzmatyka XX w.”, podkreślając, że żył on słowem Bożym i doskonale je rozumiał, co dało mu siłę w chwilach cierpienia. Przypomniał też, że świętość o. Pio spotykała się z atakami złego ducha, który posługiwał się także różnymi ludźmi. – Szatan nie znosi świętości i będzie atakował każdego człowieka, który taką drogą chce iść. To jest wskazówka dla nas: im bardziej czyjaś świętość jest atakowana, tym bardziej powinna być ona dla nas jasna i oczywista – mówił bp Wętkowski.
 
Na zakończenie biskup diecezjalny podziękował wszystkim za zaangażowanie w życie Kościoła, a duszpasterzom za duchową opiekę i troskę o powierzone ich opiece wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym, prosząc o dalszą aktywność.