Włocławek: obchody Dnia Świętości Życia i Narodowego Dnia Życia


23 marca 2023 r., tekst: ks. AT; foto: ks. JG

Włocławek: obchody Dnia Świętości Życia i Narodowego Dnia Życia

– Podobnie jak w Nazarecie Bóg zaprosił Maryję do współpracy w dziele odkupienia, tak zwraca się dziś do nas, mówiąc: „pomóż Mi uratować człowieka” – mówił bp Krzysztof Wętkowski 23 marca, podczas Mszy św. we włocławskiej katedrze, sprawowanej w ramach diecezjalnych obchodów Dnia Świętości Życia i XIX Narodowego Dnia Życia.
 
Przed Eucharystią niespełna czterdzieści osób podjęło się duchowej adopcji dziecka poczętego.
 
W homilii, biskup włocławski, nawiązując do ewangelicznej sceny zwiastowania, zwrócił uwagę na trzy istotne elementy: pozdrowienie anielskie, które inicjuje relację z Maryją; zapewnienie, że Maryja jest pełna łaski oraz, że Pan jest z Nią.
 
Odnosząc te wydarzenia do współczesnego człowieka, homilista zauważył, że Bóg także dziś wychodzi do człowieka, pragnąc nawiązać z nim serdeczną relację i napełnić go swoją łaską, czyli mocą Bożą, potrzebną do dobrego życia. Wskazał przy tym, że dokonuje się to przez sakramenty i osobistą modlitwę. Podkreślił również, że Bóg wzywając człowieka do realizacji konkretnych zadań, zapewnia o swojej obecności i towarzyszeniu: „Ja będę z tobą”. – Te trzy elementy składają się na każdą chwilę naszego życia i wszystkie dzieła jakie realizujemy – mówił bp Wętkowski.
 
W dalszej części biskup włocławski ukazał związek dzieła duchowej adopcji dziecka poczętego z uroczystością Zwiastowania Pańskiego. – Podobnie jak w Nazarecie Bóg zaprosił Maryję do współpracy w dziele odkupienia, tak zwraca się dziś do nas, mówiąc: „pomóż Mi uratować człowieka” – tłumaczył, wyjaśniając aktualność i uniwersalność obrony życia dziecka nienarodzonego.
 
Przywołując dramat wojny, śmierci niewinnych ludzi oraz przykład gier komputerowych, gdzie życie nie ma większej wartości, przestrzegał przed utratą wrażliwości na wartość i godność życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Zwrócił też uwagę na hipokryzję osób gotowych do największych poświęceń w obronie zwierząt i roślin, a jednocześnie godzących się na mordowanie dzieci nienarodzonych.
 
Na zakończenie wskazał na skuteczność metody duchowej adopcji dziecka poczętego, wskazując z jednej strony na jej ewangeliczność („Pan jest z nami”), z drugiej na obowiązujące w niektórych krajach zakazy modlitw przed klinikami aborcyjnymi. – Jeżeli ktoś walczy z taką modlitwą, cichą, to znaczy, że jest ona skuteczna i że jest to metoda Boża, a nie tylko ludzka – przekonywał duchowny, dziękując wszystkim podejmującym dzieło duchowej adopcji i zachęcając do wytrwałości w podjętych zobowiązaniach. 
 
Po Mszy św., w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, miała miejsce druga część obchodów Dnia Świętości Życia. Uczestnicy mogli obejrzeć spektakl teatralny, zatytułowany: „Najpiękniejszy dar - życie”, w wykonaniu uczniów okolicznych szkół podstawowych oraz wysłuchać wykładu Wiesława Gajewskiego z Instytutu Arystotelesa w Bydgoszczy: „Tylko miłość daje życie”.