Włocławek: obchody święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego


7 czerwca 2023 r., teskt: ks. AT; foto: ks. KCh, ks. JG

Włocławek: obchody święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego

– Każdy jest dzieckiem Bożym; każdy wymaga takiej samej miłości, bo Bóg kocha każdego tak samo. To jest przesłanie dzisiejszej uroczystości – mówił bp Krzysztof Wętkowski 7 czerwca, na zakończenie Mszy św. w bazylice katedralnej we Włocławku, inaugurującej oficjalne obchody święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
Wraz z biskupem diecezjalnym Mszę św. koncelebrowali m.ni. biskupi seniorzy: Wiesław Mering z Włocławka i Andrzej Suski z Torunia. Na Eucharystii obecni byli także przedstawiciele Parlamentu i władz samorządowych. Nie zabrakło również gości z zagranicy, przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz licznych pocztów sztandarowych.
 
Homilię wygłosił ks. Michał Krygier, kustosz katedry i diecezjalny duszpasterz parlamentarzystów i samorządowców. Przypomniał w niej osobę św. Jana Pawła II, patrona województwa, który 7 czerwca 1991 r. gościł we Włocławku.
 
 Wychodząc od fragmentu Ewangelii, ukazującego potrójne wyznanie miłości Piotra wobec zmartwychwstałego Jezusa, ukazał zawartą w greckim oryginale tekstu grę słów fileo i agapeo, które pojawiają się w rozmowie Mistrza z  apostołem. Zaznaczył, że Bóg przyjmuje niedoskonałą miłość człowieka, którą umacnia i rozwija swoją łaską. – Posługując się ludźmi słabymi sam działa w nich i przez nich swoją łaską. Wystarczy się na nią otworzyć, przyjąć ją  i z nią współpracować – wyjaśniał homilista.
 
Nawiązując zaś do myśli Jana Pawła II, zatrzymał się przy słowach papieża Polaka wypowiedzianych do parlamentarzystów: „«nie ma wolności bez solidarności»: solidarności z drugim człowiekiem, solidarności przekraczającej różnego rodzaju bariery klasowe, światopoglądowe, kulturowe, a nawet geograficzne”. Wskazał również, aby wyjść do człowieka obok i nieść miłość, której każdy potrzebuje.
 
Przed błogosławieństwem słowo podziękowania wypowiedział Piotr Całbecki, marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
Eucharystię poprzedziło złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą obecność św. Jana Pawła II we włocławskiej katedrze. Natomiast po Mszy św. miała miejsce uroczysta sesja sejmiku wojewódzkiego.
 
Organizatorem wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.