Włocławek: poświęcenie organów w parafii Narodzenia NMP i św. Jana Apostoła i Ewangelisty


21 maja 2024 r., tekst i foto: ks. JG

Włocławek: poświęcenie organów w parafii Narodzenia NMP i św. Jana Apostoła i Ewangelisty

Biskup włocławski Krzysztof Wętkowski poświęcił 20 maja organy w kościele parafialnym Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i Św. Jana Apostoła i Ewangelisty we Włocławku. Dla proboszcza ks. kan. Romana Żerkowskiego stanowią one votum za jubileusz 900-lecia Diecezji Włocławskiej.
 
22-głosowy instrument ze świątyni w Południowej dzielnicy Włocławka ma swoją niezwykłą historię. Pierwotnie znajdował się w kościele katolickim św. Bartłomieja w Motten w Niemczech (północny region Bawarii, okolice Fuldy) i tam przez długi czas służył wspólnocie katolickiej podczas sprawowania liturgii. Budowę tego instrumentu wykonała znana niemiecka firma organmistrzowska, mająca tradycje korzeniami sięgającymi około 1715 roku w rodzinie Oestreich, a od ponad 140 lat nosząca nazwę Hey (obecna pełna nazwa pracowni organowej to Hey-Orgelbau). Gotowy nowy instrument organowy oddano do użytku w 1967 roku i nosi numer katalogowy 35 (opus nr. 35 z 1967 r.).
 
Obecny proboszcz parafii św. Bartłomieja w Motten ks. Hans Thurn wraz z radą parafialną oraz konserwatorami zabytków zdecydował o przebudowie (rewitalizacji) tamtejszego kościoła przywracając jego pierwotny XVIII-wieczny wygląd – z poprzedniego starego kościoła zachowała się wieża z XVIII w., i część nawy z 1881 roku. Pozostałą współczesną budowlę planuje się wyburzyć. Z tego powodu organy znajdujące się w nowej części kościoła postanowiono sprzedać.
 
W lipcu 2023 roku ks. Łukasz Płóciennik rozpoczynając posługę wikariusza w parafii Narodzenia NMP i Św. Jana Ap. i Ew. we Włocławku zauważył, że chór kościoła jest na tyle duży, aby zbudować na nim prawdziwe organy piszczałkowe. Ks. proboszcz Roman Żerkowski wspominał, że nosił się z myślą budowy takiego instrumentu od wielu lat, jednakże koszty nowych organów przekraczają możliwości finansowe parafii. Dlatego duszpasterze zdecydowali o zakupie używanych organów z Niemiec.
 
Prace związane z montażem rozpoczęły się w pierwszej połowie listopada 2023 roku. Podpisano umowę z firmą Organy-Ląd organmistrza Piotra Benka. Do końca lutego 2024 roku organy zostały zainstalowane na chórze kościoła. W prace osobiście zaangażowany był ks. Płóciennik, korespondując z niemiecką firmą organmistrzowską Hey-Orgelbau w celu uzyskania informacji historycznych o tym instrumencie. Przedstawiciele firmy Hey-Orgelbau wyrazili radość i wdzięczność, że organy zbudowane przez ich przodka nadal służą Kościołowi. Organy po raz pierwszy zostały użyte w czasie nawiedzenia Matki Bożej w znaku ikony jasnogórskiej w parafii 5 i 6 marca. Prace nad intonacją, strojeniem oraz usuwaniem technicznych drobnych usterek cały czas jeszcze trwają. Instrument odebrali ks. Janusz Drewniak i Adam Klarecki, przedstawiciele diecezjalnej komisji ds. muzyki kościelnej.
 
Uroczystość poświęcenia organów poprzedziła prezentacja instrumentu i jego historii przez ks. Łukasza Płóciennika oraz koncert Marcina Złakowskiego, obecnie organisty w parafii bł. bp. Michała Kozala w Lipnie oraz pedagoga w Zespole Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej także w Lipnie. Jest on absolwentem szkoły muzycznej II stopnia w Sierpcu w klasie fortepianu profesora Rafała Gzelli, Diecezjalnego Studium Organistowskiego w klasie organów prof. Zbigniewa Wiśniewskiego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, gdzie ukończył kierunek wychowanie muzyczne. Przez blisko dwadzieścia lat był organistą w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lipnie. Dla zaprezentowania bogactwa dźwięków organów zgromadzeni na uroczystości parafianie i goście usłyszeli utwory z różnych epok m.in. renesansu, baroku.
 
W homilii wygłoszonej podczas Mszy Świętej sprawowanej w Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, ks. bp Wętkowski ukazał życie Maryj jako obecność we wszystkich momentach historii zbawczej i historii rodzenia się Kościoła. A samą Matkę Bożą wskazał jako wzór wiary i zaufania, wierności i posłuszeństwa oraz bycia w nieustannej relacji z Bogiem. Zaznaczył, że Maryja także wstawia się i opiekuję swoimi wiernymi. – Jeżeli weźmiemy do ręki Litanię loretańską, a więc modlitwę, czyli nasze błagania zanoszone do Boga za Jej wstawiennictwem, to odnajdziemy tam wiele sytuacji odnoszących się do życia, świata, Kościoła i naszego życia osobistego. Niemal w każdej sprawie możemy się do Niej zwracać, wzywając Ją różnymi tytułami, które przez wieki znalazły się w tej litanii i ciągle są dodawane, także za naszych czasów, kiedy przychodzą nowe wyzwania i okoliczności. Jest tam także wezwanie Matki Kościoła – nauczał biskup włocławski i opowiedział historię powstania tego tytułu.
 
Homilista wskazał, że Maryja, która Kościołowi matkuje, stara się również, aby wszyscy którzy tę wspólnotę tworzą, wnosząc swoje zdolności i talenty, odnaleźli w niej swoje miejsce. Odnosząc się do fragmentu modlitwy poświęcenia: żeby wszystkie te dźwięki razem zbierały się na wielką Chwałę Boga, wskazał, że każdy należący do wspólnoty parafialnej na podobieństwo piszczałek w organach ma swoje konkretne miejsce i zadanie. – Każdy musi stać w swoim miejscu. Każde miejsce jest ważne. (…) Potrzebujemy jeszcze doktryny i dyscypliny. Doktryna to jest partytura i nuty, a dyscyplina to wierność temu o jest napisane – biskup włocławski ukazywał życie Kościoła porównując je do gry na organach.
 
Podczas Mszy Świętej śpiewem modlił się nowo powstały chór parafialny dyrygowany przez ks. Płóciennika. W uroczystości, oprócz parafian uczestniczyli również księża zaprzyjaźnieni z parafią i jej duszpasterzami.