Włocławek: synodalne spotkanie w parafii św. Józefa


28 grudnia 2021 r., tekst: ks. AT; foto: KW

Włocławek: synodalne spotkanie w parafii św. Józefa

Wieczorem, 28 grudnia, miało miejsce spotkanie nowo powołanej Rady Parafialnej Parafii św. Józefa we Włocławku, poświęcone m.in. trwającemu od października synodowi „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja”.
 
Rozpoczęło się ono Mszą św. sprawowaną w miejscowym sanktuarium św. Józefa, której przewodniczył ks. Tomasz Smoliński. Obecnych na Liturgii powitał ks. prał. dr Janusz Bartczak, proboszcz parafii i kustosz sanktuarium.
 
W homilii ks. kan. dr Andrzej Tomalak, koordynator procesu synodalnego w diecezji włocławskiej, wychodząc od Ewangelii mówiącej o ucieczce Maryi i Józefa wraz z małym Jezusem do Egiptu, wskazał na umiejętność słuchania. – We współczesnym świecie, rozkrzyczanym świecie, każde chce mówić, bo wydaje mu się, że w ten sposób ukaże swoją mądrość, swoją wiedzę. Milczenie zdaje się być oznaką słabości – mówił homilista, wskazując na św. Józefa, który choć w Piśmie Świętym nie wypowiedział ani jednego słowa jest dziś dla wiernych wzorem świętości. – Ważne jest to, czyjego głosu słuchamy i za czyimi podpowiedziami podążamy – tłumaczył.
 
Na tym tle zaznaczył, że słuchanie, to pierwsze z zadań synodalnych. – Papież Franciszek, zapraszając wszystkich do włączenia się w to dzieło, chce, abyśmy spróbowali usłyszeć to, co Bóg mówi do Kościoła dzisiaj, co mówi do nas dzisiaj – wyjaśniał.
 
Nawiązując zaś do ucieczki Świętej Rodziny do Egiptu, który jest symbolem ucisku i niewoli, koordynator procesu synodalnego, powiedział, że prawo do wypowiadania się w trwającym synodzie mają wszyscy. Także ci, którzy na co dzień są daleko od Kościoła: zranieni, wykluczeni. – Oni też są naszymi braćmi, dziećmi jednego Boga – tłumaczył homilista dodając, że w podejmowaniu takiego dialogu potrzebna jest odwagi, którą daje Jezus Chrystus. – Idźmy do ludzi zawsze z Jezusem w sercu i błogosławieństwem na ustach. Starajmy się usłyszeć i zrozumieć racje innych ludzi, a potem z miłością głosić wszystkim Jezusa, Miłość wcieloną – zakończył ks. Tomalak.
 
Po Eucharystii miało miejsce spotkanie w plebanii. Tam ksiądz koordynator dokładniej przybliżył cele i formę synodu, zachęcając zebranych do włączenia się w tę inicjatywę. Swobodna rozmowa pozwalała wyjaśnić wątpliwości i ukierunkować synodalną pracę na właściwe tory. W dyskusji poruszano także bardzo wiele tematów związanych bezpośrednio z życiem miejscowej parafii, zarówno na płaszczyźnie duchowej, jak i duszpasterskiej i materialnej.
 
Diecezjalny etap synodu rozpoczął się 17 października 2021 r. Prace w poszczególnych grupach synodalnych w diecezji włocławskiej będą trwały do maja roku 2022. 31 maja upływa termin nadsyłania wniosków z prac w grupach do diecezjalnego koordynatora, który następnie sporządzi dokument zbiorczy synodu w diecezji włocławskiej, przekazując go następnie do Konferencji Episkopatu Polski.
 
Kolejny będzie etap kontynentalny (2022-2023) i etap powszechny, który odbędzie się w Rzymie w 2023 roku.