Włocławek: trwa 59. Sympozjum Biblistów Polskich


15 września 2022 r., tekst i foto: ks. JG

Włocławek: trwa 59. Sympozjum Biblistów Polskich

We Włocławku trwa 59. Sympozjum Biblistów Polskich. Rozpoczęło się ono 14 września, a zakończy w piątek, 16 września. Przez trzy dni ponad 80 biblistów z różnych stron Polski oraz zagranicznych ośrodków, pochyla się w naukowej refleksji nad Pismem Świętym w jednym z najstarszych seminariów w Europie. Wśród uczestników są zarówno księża, ojcowie i siostry zakonne jak również świeccy pracownicy uniwersytetów. Dzięki temu, że współorganizatorem tegorocznego spotkania jest Wyższe Seminarium Duchowne, pasjonaci Biblii mogli poznać również historię diecezji, która w przyszłym roku obchodzić będzie jubileusz 900-lecia istnienia. Uczestnicy konferencji, oprócz seminarium, zwiedzili też bazylikę katedralną i diecezjalne muzeum.
 
W drugim dniu sympozjum, z biblistami spotkał się biskup włocławski Krzysztof Wętkowski, który przewodniczył Mszy św. w seminaryjnym kościele św. Witalisa. W homilii ksiądz biskup przypomniał kilka faktów z historii diecezji oraz świętych, którzy z niej się wywodzą i są z nią związani. Bł. Stefana Wyszyńskiego, absolwenta włocławskiego seminarium, nazwał „synem tej diecezji”. Wśród misji realizowanej w zmieniającej się rzeczywistości biskup włocławski wskazał na dwa ważne zadania biblistów. Jako pierwsze wymienił odpowiednie wypełnienie przestrzeni wirtualnej, gdzie wielu ludzi poszukuje słowa Bożego oraz komentarza i wyjaśnienia biblijnych tekstów. W drugiej kolejności pasterz diecezji wskazał na zadanie, które wynika z wniosków syntezy synodalnej, a mianowicie na zwrócenie większej uwagi na piękno liturgii i staranne przygotowanie homilii, w czym niewątpliwie swój udział mają bibliści.
 
Wśród gości, którzy w tych dniach odwiedzili włocławskie seminarium był m.in. ks. prof. Waldemar Chrostowski, a jednym z prelegentów ks. prof. Zdzisław Pawłowski, prezbiter diecezji włocławskiej.