Zmiana terminu Jubileuszu 25-lecia Studium Teologii w Koninie


25 listopada 2019 r.

Zmiana terminu Jubileuszu 25-lecia Studium Teologii w Koninie

Ksiądz Dyrektor wraz całą wspólnotą akademicką PWTKonin pamiętają w modlitwie o śp. Biskupie Bronisławie Dembowskim, który był pierwszym dziekanem PWTW oraz założycielem filii Papieskiego Wydziału Teologicznego we Włocławku oraz w Koninie.
 
Z racji pogrzebu Księdza Biskupa, uroczystości Uczelni zostały przeniesione na 30 listopada br. (program nie ulega zmianie). Niech obecność na Jubileuszu 25-lecia Studium, stanie się wyrazem wdzięcznej modlitwy przed Bogiem za posługę śp. Biskupa Bronisława wobec studentów i za ukształtowanie struktury naszej Uczelni.
 

Ks. dr Rafał Zieliński
Dyrektor PWT Konin