Droga Synodalna w Parafii

 

 1. Za przeprowadzenie drogi synodalnej w parafii odpowiedzialny jest proboszcz parafii. Może on wyznaczyć koordynatora, który będzie jego przedstawicielem w realizacji drogi synodalnej w parafii.
   
 2. Zadaniem proboszcza jest zorganizowanie spotkania/spotkań synodalnych.
   
 3. O spotkaniach synodalnych należy informować wiernych publicznie: w ogłoszeniach parafialnych, na stronach i profilach internetowych parafii. Należy unikać sytuacji, w których rodzi się wątpliwość, czy informacja o spotkaniu ma dotrzeć tylko do wąskiego kręgu osób.
   
 4. Na spotkanie/spotkania należy zaprosić wszystkich wiernych z parafii, a szczególnie: księży wikariuszy, rezydentów, osoby konsekrowane, rady parafialne, wspólnoty, ruchy i stowarzyszenia, katechetów, osoby zaangażowane w życie Kościoła, młodzież oraz osoby zaangażowane w życie społeczne, a nawet osoby niewierzące.
   
 5. W drodze synodalnej istotną kwestią jest to, by każdy został wysłuchany i mógł zabrać głos, stąd lepszym rozwiązaniem jest, by odbyć większą ilość spotkań synodalnych, w mniejszych grupach, bardziej związanych ze sobą tematycznie, bądź wiekiem lub według innego klucza podziału. Pozwoli to pełniejsze, mniej anonimowe zrealizowanie drogi synodalnej w parafii.
   
 6. Zachęca się, by spotkanie synodalne zostało rozpoczęte Liturgią Słowa (plik do pobrania) wprowadzającą w spotkanie.
   
 7. Na spotkaniu grupy synodalnej uczestnicy podejmują refleksję nad tematami z Ankiety synodalnej ("Pytania do konsultacji"). Spotkanie ma być czasem dialogu przeplatanym modlitwą i milczeniem.
   
 8. Z racji tego, że Ankieta zawiera 10 tematów – obszarów drogi synodalnej, sensowniejsze jest odbycie większej ilości spotkań, w mniejszych grupach, podzielonych tematycznie, stosownie do pytań – obszarów refleksji, zawartych w Ankiecie.
   
 9. Z każdego spotkania grupy synodalnej należy sporządzić syntezę. Sposób przygotowania syntezy zawiera wprowadzenia do Ankiety synodalnej.
   
 10. Można wcześniej przygotować sekretarzy grup synodalnych do pełnienia tego zadania na spotkaniu i do przygotowania z niego syntezy.
   
 11. Przygotowaną syntezę należy przesłać na adres: synod@diecezja.wloclawek.pl do 31 maja 2022 r.
   
 12. Pytania i wątpliwości można kierować mailem na powyższy adres.