Obchody Światowego Dnia Chorego w diecezji włocławskiej (1)