Obchody Światowego Dnia Chorego w diecezji włocławskiej (2)