15 sierpnia wspieramy włocławską katedrę


14 sierpnia 2021 r.

15 sierpnia wspieramy włocławską katedrę

Jak co roku, 15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia NMP – Patronki bazyliki katedralnej we Włocławku, w diecezji przeprowadzona zostanie zbiórka na tę świątynię. Z apelem w tej sprawie do diecezjan zwrócił się biskup włocławski Krzysztof Wętkowski.
 
 
Odezwa Biskupa Włocławskiego w sprawie zbiórki na Katedrę włocławską
 
Drodzy Bracia i Siostry!
 
W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny będziemy obchodzić patronalne święto włocławskiej bazyliki katedralnej. Katedra to szczególna świątynia, często określana mianem matki kościołów diecezji, w której liczne pokolenia prezbiterów przyjmowały święcenia kapłańskie. To właśnie w jej murach zrodził się do kapłaństwa późniejszy Prymas Polski, Kardynał Stefan Wyszyński, który we wrześniu zostanie ogłoszony błogosławionym Kościoła katolickiego.
 
W każdej parafii dzień odpustu to święto, które gromadzi na modlitwie lokalną wspólnotę. Potraktujmy, więc odpust parafialny w katedrze włocławskiej jako wspólne święto całej diecezji i spójrzmy z dumą i troską na tę ponad sześćsetletnią świątynię.

Po raz pierwszy zwracam się do Was, Drodzy Diecezjanie, z tej okazji i jak to bywało do tej pory, pragnę wspomnieć o najważniejszych pracach remontowych i konserwatorskich, które udało się wykonać w katedrze w ciągu ostatniego roku. Mimo trwającej epidemii i związanych z nią utrudnień, trwa renowacja i naprawa gotyckiej więźby dachowej nad nawą główną i nawą północną świątyni, wraz z położeniem nowego poszycia. To naprawdę wielkie przedsięwzięcie, które wymaga wiele czasu, uwagi, profesjonalizmu i nakładu środków materialnych. Dobiegają też końca prace renowacyjne w kaplicy Najświętszego Sakramentu. Zakończona została naprawa i konserwacja uszkodzonych fragmentów polichromii w prezbiterium. W kaplicy Cibavit, możemy podziwiać piętnastowieczną figurę Pięknej Madonny, eksponowaną w oryginalnej dziewiętnastowiecznej oprawie ołtarzowej. Na uwagę zasługuje także trwające uzupełnienie wyposażenia zakrystii, polegające na renowacji i rekonstrukcji zabytkowych mebli. Mimo tylu zrealizowanych prac, jest jeszcze wiele do zrobienia. W kolejnych miesiącach najważniejsza będzie kontynuacja remontu i renowacja dalszych części dachu katedry, a także wewnętrznej kruchty wejścia głównego wraz z gotyckim portalem.

Wszystkie te prace nie mogłyby zostać podjęte, gdyby nie Wasza pomoc modlitewna i materialna, za którą z serca dziękuję. Wiedząc o Waszym przywiązaniu i okazywanej trosce, proszę także o dalsze wsparcie w tych przedsięwzięciach. Ofiary złożone na tacę przez Was, Drodzy Diecezjanie, w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny będą okazaniem troski o ten „Pomnik Historii”, który gromadzi wiernych już od ponad sześciu wieków.

Jeszcze raz dziękując za wszelkie przejawy pomocy i życzliwości, z serca Wam błogosławię, upraszając opieki Maryi Wniebowziętej, Patronki katedry włocławskiej.

Włocławek, 30 lipca 2021 r., L.dz. 331/2021/Bp
 

+ Krzysztof Wętkowski, Biskup Włocławski