II kolumna Pieszej Pielgrzymki Diecezji Włocławskiej przygotowuje się do wyjścia na pielgrzymi szlak


12 sierpnia 2019 r., ks. Marek Molewski

II kolumna Pieszej Pielgrzymki Diecezji Włocławskiej przygotowuje się do wyjścia na pielgrzymi szlak

II kolumna Pieszej Pielgrzymki Diecezji Włocławskiej (Sieradz, Zduńska Wola i Rowerowa Pielgrzymka Diecezji Włocławskiej) przygotowuje się do wyjścia na pielgrzymi szlak.
 
W mocy Bożego Ducha – to słowa, które również dla kolejnych grup: z Sieradza, Zduńskiej Woli i Pielgrzymki Rowerowej, udających się za kilka dni na pielgrzymi szlak prowadzący na Jasną Górę staną się myślą przewodnią. Kolejne grupy udające się na Jasną Górę w drugiej połowie sierpnia, tworzą Pieszą Pielgrzymkę Diecezji Włocławskie w roku 2019. Od pierwszych dni sierpnia trwają zapisy pątników udających się z diecezji włocławskiej do Sanktuarium Narodu Polskiego na Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Grupy z Sieradza, Zduńskiej Woli i Diecezjalna Pielgrzymka Rowerowa wyruszą w dniu 22 sierpnia, by dotrzeć do Częstochowy 24 sierpnia. O godzinie 17.30 zostaną powitani przez księdza biskupa Stanisława Gębickiego, następnie udadzą się wszyscy przed obraz Matki Bożej, Królowej Polski.
 
W tym roku pielgrzymi w sposób szczególny przez swą obecność, modlitwę, pokutę oraz umartwienie, włączą się w modlitwę przebłagalną za nasilające się w naszej Ojczyźnie profanacje, zwłaszcza wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. Będziemy Matce Bożej powierzać naszą ukochana Ojczyznę, szczególnie wszystkie bardzo trudne i bolesne sprawy dnia dzisiejszego.
 
Pielgrzymka to doświadczenie wiary, to czas nawrócenia, to szansa spotkania Pana Jezusa i jego Matki, to okazja  do przyjrzenia się własnemu życiu duchowemu. Hasło pielgrzymki „W mocy Bożego Ducha” wyznacza nam cel jaki postaramy się wspólnie osiągnąć. By uczestniczyć w tych szczególnych rekolekcjach, zostać pątnikiem, trzeba zapisać się na pielgrzymkę. Wszyscy chętni, niech udadzą sie do parafii z Sieradza, Zduńskiej Woli, Włocławka i Turku, z tych miast wyruszą poszczególne grupy pielgrzymkowe. Tam przyszli pielgrzymi otrzymają wszelkie informacje związane z Pieszą Pielgrzymką Diecezji Włocławskiej jak i Rowerową Pielgrzymką Diecezji Włocławskiej.
 
Zapraszamy szczególnie księży – duszpasterzy, młodzież, dorosłych, nie obawiajmy się trudów. Maryja wzywa do modlitwy i pokuty, pielgrzymka to ten krok, do którego zachęca nas Matka Boża.
 
Adresy parafii z których wyruszą grupy pątnicze tworzące II część Pielgrzymki Diecezji Włocławskiej:
 
409 PIELGRZYMKA SIERADZKA
Kierownik: ks. Mateusz Włosiński
 
Zapisy:
Parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu, ul. Kolegiacka 11;
Informacje: tel. 43 822 52 27, 665 452 735; www.pielgrzymka.kolegiata–sieradz.pl
 
 
29 PIELGRZYMKA ZDUŃSKOWOLSKA
Kierownik: ks. Damian Sochacki
 
Zapisy:
Parafia Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 20;
Ośrodek św. Maksymiliana – w godz.: 10.00 – 12.00, 16.00 – 18.00.
e-mail: pielgrzymka.zdunskawola@interia.pl; tel. 43 8232728, 790 696 002;
 
7 ROWEROWA PIELGRZYMKA DIECEZJI WŁOCŁAWSKIEJ
Kierownik: ks. Piotr Kowalski
Informacje: www.parafiaturek.pl
 
Zapisy:
Kancelaria parafii: Św. Stanisława we Włocławku; ul. Żeromskiego 19/21;
Kancelaria parafii: Św. Barbary w Turku, Skwer Jana Pawła II 1;
Kancelaria parafii: Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 20;