Licheń: bp Wętkowski spotkał się z uczestnikami II Kongresu Teologii Praktycznej


21 września 2023 r., Biuro Prasowe Sanktuarium w Licheniu

Licheń: bp Wętkowski spotkał się z uczestnikami II Kongresu Teologii Praktycznej

Podczas południowej Mszy Świętej, w środę 20 września, w bazylice licheńskiej modlili się wraz z pielgrzymami uczestnicy II Kongresu Teologii Praktycznej. Przy ołtarzu zgromadziło się 79 duchownych wraz z 2 biskupami: Krzysztofem Wętkowskim, biskupem włocławskim i Markiem Mendykiem, biskupem świdnickim pełniącym funkcję m.in. członka Komisji Wychowania Katolickiego KEP. Zgromadzonych w bazylice powitał ks. Sławomir Homoncik MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium.
 
– Papież Franciszek wzywa nas do reformy parafii. Zauważa, że nieraz nie są blisko ludzi, nie są ukierunkowane na misję ewangelizacyjną. Odpowiadając na to wezwanie przyjechaliśmy do Lichenia. Przeprowadzamy diagnozę, zastanawiamy się, co zmieniać. Ten wymiar intelektualny jest bardzo ważny, ale przecież nie będzie żadnej odnowy, nie zbuduje się żadnej wspólnoty, jeżeli najpierw nie zwrócimy się do Pana Boga, jeśli nie skupimy się wokół Chrystusa obecnego w Eucharystii, bo On jest Źródłem budowania każdej wspólnoty i każdej komunii – mówił ks. prof. Tomasz Wielebski, organizator trwającego w Licheniu Kongresu Teologii Praktycznej „Parafia jutra” prezes Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów.
 
Ksiądz biskup w homilii podkreślił, że podejmując temat przyszłości polskich parafii, należy odkreślić rzeczywistość, w której żyjemy. Zwrócił uwagę na zjawisko sekularyzacji a także poczucie zagubienia i opuszczenia występujące wśród wiernych. Znaczna część z nich z Kościołem styka się właśnie na poziomie parafii, nie diecezji czy Kościoła powszechnego. Parafia jest miejscem ich przystępowania do sakramentów, gdzie są nauczani i gdzie słuchają słowa Bożego.
 
Odnosząc się do własnego doświadczenia posługi na terenie dwóch diecezji, przeprowadzenia 250 wizytacji, biskup Wętkowski podzielił się swoimi obserwacjami. Zdaniem hierarchy bardzo widoczna jest dziś niechęć wiernych do formalizowania swojej obecności. Łatwiej o ich przynależność do grup modlitewnych czy charytatywnych, trudniej do rad parafialnych. Biskup włocławski zwrócił uwagę na fakt, że jeśli w skali Kościoła w Polsce można mówić o zaangażowaniu w Synod o synodalności 100 tysięcy osób, to jest to niewielka liczba. – Potrzebna jest zmiana myślenia, mentalności w odniesieniu do przyszłości parafii. Parafia jutra musi koncentrować  się na sprawach zasadniczych i powrócić do źródła.