Piesza Pielgrzymka z Dzierżaw wyruszyła na Jasną Górę


9 sierpnia 2022 r., ks. RN

Piesza Pielgrzymka z Dzierżaw wyruszyła na Jasną Górę

We wtorek, 9 sierpnia, z Dzierżaw – jednej z najmniejszych parafii diecezji włocławskiej – wyruszyła po raz 32. Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Początki tej grupy sięgają papieskiej pielgrzymki św. Jana Pawła II do ojczyny w 1991 roku. Wtedy spontanicznie grupa pielgrzymów z proboszczem śp. ks. Marianem Kilichowskim udała się pieszo na Jasną Górę na spotkanie z Ojcem Świętym. Pielgrzymka miała odbyć się tylko raz, ale dzięki zaangażowaniu wielu mieszkańców Dzierżaw i okolic trwa do dziś.
 
Grupa niebieska wyruszyła z kościoła Miłosierdzia Bożego i ma przed sobą 5 dni pielgrzymowania na Jasną Górę. O godz. 5.30 sprawowana była Eucharystia z udziałem pątników oraz parafian. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. Adam Zieliński, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej. Homilista w oparciu o słowo Boże zachęcał, aby dobrze wykorzystać czas dany przez Boga podczas pielgrzymki.
 
Na zakończenie Eucharystii ks. Robert Nawrocki, kierownik grupy niebieskiej, podziękował wszystkim dobrodziejom i ofiarodawcom, którzy od lat wspierają pielgrzymów z Dzierżaw.
 
W pielgrzymce już drugi raz bierze udział także ks. Marek Zieliński, proboszcz z Grodziska, ks. Karol Łazik, wikariusz parafii Dąbie nad Nerem, oraz s. Katarzyna Bąkowska FRM z Ciechocinka, która swoim powołaniem i talentem muzycznym służy pątnikom.
 
Przed wyjściem poświęcono także ręcznie wykonane przez siostrę Katarzynę różańce, który otrzyma każdy z uczestników pielgrzymki.
 
Od 10 sierpnia grupa z Dzierżaw będzie współpielgrzymować jedną trasą z pątnikami z Konina i Turku. Wszyscy planują dotrzeć na Jasną Górę 13 sierpnia.